Problemy finansowe Będzina

2014-06-18

„Ogromny dług Będzina”, „Będzin na skraju katastrofy”, „Regionalna Izba Obrachunkowa bije na alarm”- to tylko niektóre z tytułów jakie w ostatnim czasie pojawiły się zarówno w mediach jak i na blogach będzińskich radnych.

Sytuacja w mieście faktycznie nie jest dobra.

Dowiedzieliśmy się, że sytuacja nie jest katastrofalna w finansach miasta, ale nikt nie odważył się powiedzieć ani Pan prezydent, ani Pani skarbnik, że sytuacja jest dobra albo bardzo dobra. Myślę, że ten sam fakt powinien być dla nas radnych jak i dla wszystkich mieszkańców bardzo poważnym wskazaniem.

- komentuje Marcin Lazar, radny Będzina.

Imprezy i remonty stały się wizytówką Będzina, niestety każde działanie ma swoje konsekwencje i wydatki w mieście aktualnie przewyższają dochody.

W art. 243 w ustawie o finansach publicznych, gdzie dochody i wydatki powinny być jakby na takim poziomie zaplanowane żeby z tytułu pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku jakby były bardzo realistyczne co mogłoby pozwolić na to, że budżet nie byłby zagrożony.

- mówi Bożena Łapaj, radna Będzina

Część radnych Będzina głośno mówi o tym, że w mieście pod względem finansów nie dzieje się dobrze. Żółtym światłem jest również pismo jakie 26 maja br. wystosował Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Również taką samą treść RIO wystosowała do prezydenta miasta Będzina i tam RIO informuje nas o tym, że miasto Będzin powinno rozpocząć proces zastanawiania się nad tym jak ograniczyć wydatki w stosunku do zaplanowanych dochodów, dlatego, że istnieje zagrożenie nie uchwalenia budżetu w 2015 roku.

- komentuje Bożena Łapaj.

Podczas dzisiejszej sesji rady miasta, która miała charakter absolutoryjny prezydent odniósł się do pisma RIO.

Trudno jest mi zrozumieć jak to jest, że jak RIO pisze, że prezydent dobrze zrealizował swój budżet, wykonał wszystkie parametry żeby było w zgodzie z przepisami i prawem to RIO tak jakby się trochę nie znało. Jak natomiast RIO napisze, w niezrozumiałym dla mnie tonie, ale pismo ostrzegawcze to RIO jest największym wyznacznikiem na świecie,  RIO jest nieomylne.

- komentuje z mównicy prezydent Będzina.

W wypowiedziach włodarza miasta nie brakowało również ostrych słów kierowanych pod adresem radnych.

Niektórzy niestety rozpoczęli kampanię wyborczą, z żalem trzeba odnotować jeden fakt, że w jedyny dla siebie, ale za to w bardzo charakterystyczny sposób: opluć, pomówić, niedopowiedzieć, zniesławić, a nuż się uda.

- mówi dalej Łukasz Komoniewski.

Podczas dyskusji nad udzieleniem prezydentowi absolutorium rozgorzała żywiołowa dyskusja na temat finansów miasta i pisma otrzymanego od RIO.

Gdyby nie zaciągnięte w ubiegłym roku kredyty, gdyby nie wypuszczenie obligacji to budżet roku 2013 po prostu by się nie domknął, brakło by pieniędzy na funkcjonowanie miasta.  Tylko pożyczka w kwocie łącznej 40 mln złotych uratowała finanse miasta. Jeżeli takiej ogromnej kwoty brakuje do wykonania budżetu miasta to mimo szczerych chęci, to jak możemy udzielić Panu prezydentowi absolutorium

- mówi Tomasz Wacławczyk, radny Będzina.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Regionalna Izba Obrachunkowa przed wystosowaniem pisma ostrzegawczego, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2013. Podobne stanowisko zajęła Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Rozpatrując wszystkie materiały, które dostaliśmy od Pani skarbnik, Pana prezydenta oraz z poszczególnych wydziałów nie mogę podjąć innej decyzji. Decyzja była jedna, jedyna,  tym bardziej poparta uchwałą RIO.

- mówi Krzysztof Dudziński, radny Będzina, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Zagrożenie jednak istnieje i część rady miasta zdaje sobie z tego sprawę, podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium prezydentowi Będzina przeciwko głosowało 7 radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. 14 członków rady opowiedziano się za udzieleniem absolutorium.

Muszą cieszyć nas, podobnie jak mieszkańców wydatki ponoszone przez miasto na wydatki inwestycyjne. Natomiast już bardzo poważnie niepokoją nas wydatki bieżące, spora ilość pieniędzy budżetowych jest przejadana przez miasto.

-mówi Marcin Lazar.

Według informacji jakie możemy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej za przyjęciem budżetu na rok 2013 głosowało 20 z 21 obecnych na sali radnych. Dziś tak dużej aprobaty już nie ma, a to daje myślenia. Może obecnie Będzin nie stoi na skraju bankructwa, jak niektórzy alarmują, jednak sprawa jest poważna i nie należy jej bagatelizować. Krótkowzroczna polityka może wyrządzić w naszym mieście poważne szkody.

Informujemy również, że prezydent mimo prośby o udzielenie wypowiedzi przed kamerą i deklaracji, że wróci do nas w przeciągu pięciu minut, nie pojawił się na sali sesyjnej aż do zakończenia zarządzonej przez przewodniczącego Sławomira Brodzińskiego półgodzinnej przerwy.

Omawiane w materiale pisma są dostępne poniżej:

pismo_RIO by Kanal99

Protokół Nr XXXII z XXXI Sesji by Kanal99

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress