Ubiegasz się o kartę parkingową? Zapoznaj się z nowymi przepisami.

2014-06-30

Od 1 lipca zmianie ulegnie sposób wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby, które mają orzeczony lekki stopień niepełnosprawności nie będą upoważnione do otrzymania zezwolenia parkingowego.

Upoważnione będą wyłącznie osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz posiadające niżej wymienione orzeczenie wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej:

  • orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zaliczone do umiarkowanego i znacznego stopnia,
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową wyłącznie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
  • orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Kartę będzie mogła uzyskać również placówka zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa traci ważność:

  • po upływie terminu ważności,
  • w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę,
  • w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał,
  • w razie likwidacji placówki, której wydano kartę,
  • w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Zmianie ulegnie również organ wydający katę parkingową, dotychczas dokonywał tego starosta będziński za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Po zmianie przepisów kartę parkingową wydawać będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.

Warto zaznaczyć, że karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Posługiwanie się kartą parkingową w sposób nieuprawniony jest zagrożone karą grzywny do 2000 zł.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress