Czy prezydent popełnił przestępstwo?

2014-08-22

30 lipca Prokuratura Rejonowa w Będzinie otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Będzina Łukasza Komoniewskiego.

O całe sprawie prokuraturę oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowali radni opozycji. Sprawa jest związana z umową dotyczącą obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Radni utrzymują, że prezydent podpisał umowę w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i tym samym działał na szkodę interesu publicznego, dodatkowo przekroczył swoje uprawnienia oraz nie dopełnił obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Będziński magistrat wystosował oficjalne stanowisko w sprawie. Prezentujemy jego pełne brzmienie:

”Prezydent Będzina wielokrotnie apelował do swoich oponentów o zaprzestanie prowadzenia brudnej kampanii oszczerstw i pomówień. Apelował o pierwszą w dziejach Będzina merytoryczną dyskusję o ważnych sprawach dla tego Miasta i jego Mieszkańców. Niestety jak sytuacja pokazuje nie wszyscy odpowiedzieli na ten apel.
Trudno jest się odnieść do jakichkolwiek kwestii bo w tym zakresie żadna instytucja publiczna nie kontaktowała się z nami. Jak mogłem się dowiedzieć z doniesień medialnych CBA, do którego była kierowana korespondencja nie podjęła żadnych czynności, co świadczy tylko o jednym – sprawa jest czysta i od samego początku do końca transparentna. Każdy kto ma dostęp do internetu może się sam przekonać, ponieważ wszystkie dokumenty są udostępniane opinii publicznej, a całe postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących w Polsce przepisów prawa (ustawa Prawo Zamówień Publicznych).
W wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z ww ustawą została zawarta umowa z Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa. Umowa ta obejmuje pomoc prawną, a Wykonawca otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięcznie (brutto) w kwocie:
- za świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Miasta Będzin – 1 537,50 zł,
- za usługi prawnicze zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego na rzecz Miasta Będzin -16 162,50 zł,
- za prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom – cena brutto- rocznie – 33 600,00 zł (umowa nr BZP.272.1.2014).
Myślę, że wymyślanie i podawanie do publicznej wiadomości różnych nieprawdziwych i kłamliwych informacji oraz manipulowanie nimi ma na celu tylko i wyłącznie zdyskredytowanie odbudowanej z wielkim wysiłkiem pozytywnej marki Naszego Miasta, do którego udało się tchnąć życie. Należy zadać sobie pytanie: Komu i dlaczego zależy, żeby Będzin był znowu postrzegany w ” szarych barwach” ?”

- napisał Rafał Adamczyk, rzecznik Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Prokuratura Rejonowa w Będzinie złożyła wniosek o wyłączenie z tej sprawy. Postępowaniem zajmie się teraz prokuratura z Dąbrowy Górniczej, która po zapoznaniu się z dokumentacją zadecyduje czy zostanie wszczęte śledztwo.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress