Dowód czy plastikowa wizytówka?

2014-08-16

Dowód czy plastikowa wizytówka? Takie pytanie nasuwa się po analizie wyglądu nowego dowodu osobistego, którego wzór Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało w tym miesiącu.

W nowym dowodzie, który będzie wydawany już od stycznia przeszłego roku zabrnie kilku informacji, które były zamieszczane na dotychczasowym dokumencie tożsamości. O ile zniknięcie z dowodu informacji o wzroście czy kolorze oczu nie budzi większych pytań to nie można tego powiedzieć o informacji dotyczącej miejsca zamieszkania. Osoby, którym zostanie wydany nowy dokument nie znajdą na nim również swojego zeskanowanego podpisu, który dotychczas obowiązkowo pojawiał się na plastikowym blankiecie.

Zmianie nie ulegnie natomiast format dokumentu, fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Jak informuje MSW po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Nowością jaką przygotowało dla nas ministerstwo będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Niezależnie, czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe  wymiary 35×45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach  co najmniej 492×610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Jakie jest Wasze zadnie na temat nowych dowodów? Czy nie będą przypominać one bardziej wizytówki niż dokumentu tożsamości?

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress