LXI Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu

2014-08-28

Pierwsza po wakacjach sesja w mieście. Dziś (28 sierpnia o godz. 11.00), radni obradować będą między innymi w sprawie nadania nazwy „Rondo Modrzejowskie” dla ronda u zbiegu ulic: Orląt Lwowskich i Powstańców w granicach miasta.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LIX i z LX sesji RM.
4. Informacje:
4.1.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.
4.2.Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie międzysesyjnym.
4.3.Pytania i uwagi radnych do informacji Przewodniczącego Rady o pracy Rady oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Raport z realizacji w latach 2012-2013 „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.
5.1. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
5.2. Pytania i uwagi radnych
6. Sprawozdanie z realizacji planu inwestycji w I półroczu 2014r.
6.1. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
6.2. Pytania i uwagi radnych
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednostce organizacyjnej Gminy Sosnowiec – Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy – bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 101 (druk nr 1127).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Sosnowcu przy ul.Modrzejowskiej 47 (druk nr 1128).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Wojska Polskiego, zabudowanej garażami (druk nr 1129).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Regulacyjnej, zabudowanej garażami (druk nr 1130).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ulicy Północnej, zabudowanej garażami (druk nr 1131).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo Modrzejowskie” dla ronda u zbiegu ulic: Orląt Lwowskich i Powstańców w granicach Miasta Sosnowca (druk nr 1123).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo płk. Stanisława Kalabińskiego” dla ronda u zbiegu ulic: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta i Ludmiła w granicach Miasta Sosnowca (druk nr 1124).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo płk. Teodora Cieszkowskiego” dla ronda u zbiegu ulic: Klimontowskiej i Kombajnistów w granicach Miasta Sosnowca (druk nr 1125).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani A. W., reprezentowanej przez pełnomocnika Panią K. W., na Prezydenta Miasta Sosnowca (druk nr 1126).
16. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłaszane na poprzedniej sesji lub w okresie międzysesyjnym.
17. Komunikaty.
18. Zakończenie obrad.

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress