Rodzic na zastępstwo

2014-08-19

Czasowa opieka i wychowanie dzieci w przypadku, kiedy rodzice nie mogą sprawować nad nimi opieki. Rodzicielstwo zastępcze to szansa dla jednych i drugich.

Miłość rodzicielska zaczyna się w dzieciństwie. Często trwa zbyt krótko, by ją wspominać. Problemy i przeszkody burzą świat dziecka, ale wtedy pojawia się szansa na lepsze jutro. To rodzina zastępcza.

Jest możliwe, żeby rodzicielstwo zastępcze bardziej wchodziło w kanon profesji i żeby nie były to tylko rodziny, które starają zaopiekować się jednym dzieckiem, ale żeby były również takie rodziny, które podpisywałyby umowę z gminą czy z powiatem i pełniły swoją funkcję w sposób zawodowy.

- mówi Małgorzata Małkiewicz, kierownik Pieczy Zastępczej MOPS w Sosnowcu.

Aby taką czasową rodzinę stworzyć kandydaci odpowiadają na kilka pytań i uczestniczą w spotkaniach.

Przeprowadzany jest wywiad z psychologiem i pedagogiem, trzeba wypełnić kilka testów. Jeżeli osoba zostanie zakwalifikowana do drugiego etapu wtedy odbywa się szkolenie z kandydatami.

- podkreśla Monika Banasik, koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS w Sosnowcu.

Ale oprócz szkoleń i dobrych chęci potrzeba jeszcze czegoś więcej.

Takie osoby mają wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, zaopiekowania się kimś.

- dodaje Halina Kuraś, kierownik Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie.

Bo taka rodzina musi umieć radzić sobie z problemami, a jeżeli takowe się pojawiają pomaga wtedy wizyta domowa koordynatora i karta oceny sytuacji.

Nawiązujemy kontakt i przyjaźnie. Rozmawiamy z dzieckiem i rodziną oraz omawiamy na bieżąco problemy, codzienne życie. Wszystko w zależności od tego czego taka rodzina od nas oczekuje.

- mówi Aleksandra Nowak- Grabowska, koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu za pomocą ankiety sprawdza na ile problematyka jest znana mieszkańcom.

Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom jak ta ankieta, czy tym że rodziny zastępcze są zaangażowane w różnego rodzaju przedstawienia promocja tego rodzicielstwa będzie coraz większa.

- komentuje Monika Banasik, koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS w Sosnowcu.

Każde dziecko ma prawo do szczęścia i bycia szczęśliwym, taką właśnie przystanią jest rodzicielstwo zastępcze, które pokazuje młodemu człowiekowi jak odnaleźć się w społeczeństwie.

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress