Dąbrowska Rada Seniorów

2014-08-12

Już wkrótce w Dąbrowie Górniczej utworzona zostanie Rada Seniorów, w wyniku przyjętej przez sejm ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym.

Powołanie rady poprzedzone było szeregiem warsztatów, na których wspólnie z seniorami i przedstawicielami różnych instytucji, ustalaliśmy kompetencje rady sposób jej działania, statut,który jest załącznikiem do uchwały rady miejskiej.

- mówi Aleksandra Nadolna, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości UM Dąbrowa Górnicza.

Rada seniorów składać się będzie z 15 członków. Aby zasiąść w niej  spełniać trzeba dwa warunki.

Po pierwsze trzeba mieć ukończony 60 rok życia i być mieszkańcem Dąbrowy Górniczej.

Lada dzień ogłoszone będzie zarządzenie prezydenta miasta, w którym rozpocznie się nabór. Będzie on dwustopniowy.

Osiem miejsc w Radzie Seniorów zajmą przedstawiciele instytucji (m.in. Urzędu Miejskiego, Koła Gospodyń Wiejskich), a kolejnych siedem osoby z tzw. wolnego naboru. Są dwie drogi do tego, aby zostać członkiem Rady Seniorów. Pierwsza, to bycie przedstawicielem jednej z instytucji, w której „wybory” są prowadzone wewnętrznie, a druga, to wolny nabór.

- dodaje Aleksandra Nadolna, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości UM Dąbrowa Górnicza.                         

Do tego, aby zostać członkiem lub przedstawicielem Rady posłuży specjalny formularz.

Głosowanie poparte będzie 20 głosami, podpisami mieszkańców Dąbrowy Górniczej, wtedy zostaną wybrane osoby, które są zaangażowane w działalność i swoją osobą będą mogły dużo wnieść do Rady.

- dodaje Aleksandra Nadolna, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości UM Dąbrowa Górnicza.

Taka Rada Seniorów i Seniorek działa również od roku w Sosnowcu. I choć początki nie były łatwe udało się .

Na początku uczyli się prawideł urzędniczych prawa, co mogą , czego nie mogą, w jakim zakresie można inicjować działania.

- podkreśla Małgorzata Ochęduszko – Ludwik, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Sosnowiec.

A te podejmowane są w ramach różnego rodzaju zespołów tematycznych. Każdy blok opracowuje swoje tematy i wnioski. Jednym z takich, który powadzi Jerzy Naczyński jest sekcja „czasu wolnego”.

Zaczęliśmy od marcowej imprezy pokoleniowej, topienie Marzanny, później były zawody pływackie na basenie, Dzień Dziecka na Górce Środulskiej. Krótko mówiąc chcemy udowodnić seniorom, wyciągnąć ich z domu, pokazać, że aktywność popłaca zarówno pod względem fizycznym i psychicznym.

- podsumowuje Jerzy Naczyński, członek sosnowieckiej Rady Seniorów i Seniorek.

Zdaniem Jerzego Dudka, Przewodniczącego Rady Seniorów i Seniorek rada poradziła sobie z zadaniami, jakie podjęła.

Musimy wykorzystać szansę, jaką dają nam inicjatywy ze strony miasta. A takim mocnym atutem jest Zagłębiowski Park Linearny.

- dodaje Jerzy Dudek, Przewodniczący Rady Seniorów i Seniorek  w Sosnowcu.

Który miejmy nadzieję, nie będzie ostatnią inicjatywą sosnowieckich seniorów, a może pierwszą dąbrowskich, bo wybory samorządowe już w listopadzie.

Myślę, że doświadczenia tego roku zostaną dobrze spożytkowane, bo członkowie rady, będą mieli okazję zastanowić się, czy to inicjatywa  w której ja się odnajduję, być może nabiorą chęci i nowych pomysłów.

- kontynuuje Halina Sobańska, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Sosnowcu.

Członkostwo w radzie jest działalnością społeczną, nikt nie otrzymuje żadnej diety czy wynagrodzenia. To właśnie sposób na aktywizowanie osób starszych, które chcą działać na rzecz innych.

Rada będzie monitorować i nadzorować główne działania seniorów, miejmy nadzieje, że będzie to także instytucja opiniodawczo- doradcza dla prezydenta miasta i rady miejskiej.

 

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress