Dofinansują podłączenie kanalizacji

2014-09-04

Dąbrowa Górnicza będzie współfinansowała podłączanie rur i sieci kanalizacyjnej do posesji. Wysokość takiego dofinansowania może sięgnąć nawet 80 % wszystkich kosztów budowy przyłącza.

Źródło: UM w Dąbrowie Górniczej

Podejmując decyzję o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w mieście mieliśmy świadomość, że będzie to pewnego rodzaju rewolucja. Z jednej strony to zupełnie nowa sieć, zupełnie nowe drogi i chodniki, ale z drugiej strony to także nowe przyłącza, których wykonanie leży po stronie mieszkańców. Stąd też decyzja o tym, aby wesprzeć finansowo te osoby, które przyłącza te będą wykonywać.

– mówi Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Miasto będzie na ten cel przeznaczało dotację, których zasady przyznawania reguluje uchwała przyjęta na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 03.09.2014.

Dotacje będą udzielone na częściowe pokrycie kosztów przyłącza i będą mogą one być przyznane osobom, które:

  • wybudowały przyłącze kanalizacyjne od 1 stycznia 2011r. bądź wybudują je w okresie do 30 czerwca 2015 roku,
  • zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na odbiór ścieków z ich nieruchomości,
  • zlikwidowały lub przestały używać dotychczasowego szamba bądź przydomowej oczyszczalni,
  • są właścicielami, współwłaścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której wybudowano przyłącze
  • na nieruchomości nie jest na niej prowadzona działalność gospodarcza,
  • złożą wniosek do 30 grudnia 2015

Dofinansowanie będzie uzależnione od długości samego przyłącza w następujący sposób:

  • długość do 20 metrów bieżących – dotacja nie może przekroczyć 2 tyś. zł
  • długość od 20 do 30 metrów bieżących – dotacja nie może przekroczyć 3 tyś. zł
  • długość powyżej 30 metrów bieżących – dotacja nie może przekroczyć 4 tyś zł

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Szczegółowe zasady przydzielania dotacji zawarte są w regulaminie, który jest załącznikiem do uchwały i dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress