Regionalny status Lipówki

2014-09-29

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II uzyskał po rozbudowie status instalacji regionalnej (RIPOK).Tym samym został wyznaczony w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami do obsługi całego „odpadowego” Regionu II, zamieszkałego przez ponad 2 mln ludzi w 34 gminach, do którego należy również Dąbrowa Górnicza.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, odpady komunalne mogą trafić wyłącznie do instalacji regionalnych, które gwarantują prawidłowy sposób ich zagospodarowania. Dąbrowska instalacja jest trzecią w Regionie.

Uzyskanie statusu instalacji regionalnej oznacza, że odebrane od mieszkańców odpady komunalne jak i surowce wtórne będą zagospodarowane w zakładzie z zachowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska. Zadaniem instalacji jest maksymalne zagospodarowanie przyjętych odpadów poprzez ich odzysk i recykling oraz zredukowanie do minimum masy odpadów kierowanych na składowisko. Blisko połowa zmieszanych odpadów komunalnych po wysortowaniu cennych surowców wtórnych, trafia do kompostowania, gdzie podlega biologicznemu przetwarzaniu czyli  tzw. stabilizacji w betonowych bioreaktorach. Gwarantuje to m.in. gminie Dąbrowa Górnicza realizację ustawowych obowiązków osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu frakcji zbieranych selektywnie oraz redukcję ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko. Tym samym pozwala na uniknięcie wysokich kar, które zgodnie z ustawą może nałożyć na gminę Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

– wyjaśnia Wojciech Łagoń, dyrektor zakładu.

Aby uzyskać status instalacji regionalnej firma rozbudowała halę przyjęć, dokonała  modernizacji elementów części mechanicznej instalacji (sito, taśmociągi, prasa). W części biologicznej zakładu zmodernizowała istniejącą kompostownię wraz z placami dojrzewania kompostu oraz bezodorową instalację do kompostowania frakcji odpadów zielonych zbieranych selektywnie. Musiała jednocześnie dostosować infrastrukturę Lipówki II do nowych potrzeb zakładu – rozbudować część socjalną dla pracowników, przebudować pomieszczenia wagi,  zbiorniki technologiczne, rurociągi, urządzenia elektryczne oraz poszerzyć i częściowo wymienić ogrodzenie i oświetlenie.

Zrealizowana inwestycja warta kilkunastu milionów złotych była pierwszym etapem rozbudowy zakładu. Kolejnym jest, trwająca już jakiś czas, rozbudowa kompostowni, realizowana, aby zwiększyć moce przerobowe przedsiębiorstwa. Dotychczasowa rozbudowa Lipówki II jest kolejną eko-inwestycją Spółki ALBA MPGK, wykonywaną w całości ze środków własnych. W aktualnej fazie inwestycji spółka zamierza skorzystać ze środków unijnych.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress