VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

2015-01-19

Już 22 stycznia odbędzie się VI nadzwyczajna sesja sosnowieckiej Rady Miejskiej.Obrady rozpoczną się o godz. 14.00.

Porządek obrad przewiduje następujące tematy:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kosynierów 35 – dla odbiorców z nieruchomości objętych zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Decyzja Nr 2/2002 WGK.RIT.7033-02-18/02 z dnia 30.10.2002r., z późniejszymi zmianami).
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna na lata 2015 – 2020.
6. Zamknięcie obrad.

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress