Weź udział w Plateriadzie

2015-02-20

II Liceum Ogólnokształcące im. E.Plater w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w Plateriadzie I edycja międzyszkolnego konkursu humanistycznego. 

1. Organizatorzy
- Nauczyciele historii i WOS II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu: Katarzyna Uliniarz i  Halina Białas
- Samorząd Uczniowski II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

2. Uczestnicy
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół gimnazjalnych.

3. Cele konkursu
- popularyzacja wiedzy z zakresu historii i WOS wśród uczniów
- motywowanie uzdolnionych uczniów do nauki
- stworzenie uczniom możliwości ,,sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi uczniami

4. Zgłoszenie do konkursu
Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie dwuosobowych zespołów.
Każda szkołą może zgłosić maksymalnie 2 drużyny.
Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 10 kwietnia

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na zbieranie i
przetwarzanie danych osobowych, publikowanie wizerunku uczestników w zakresie
związanym z przebiegiem konkursu.

5. Termin przeprowadzenia konkursu
I edycja międzyszkolnego konkursu humanistycznego PLATERIADA
odbędzie się 29 kwietnia 2015 roku (środa) o godzinie 8:30.
Konkurs zostanie przeprowadzony w II LO im. E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,
41-200.

6. Przebieg konkursu
Konkurs jest 2-etapowy.

Etap I – każdy uczestnik konkursu rozwiązuje indywidualnie test z historii składający się z
22 zadań zamkniętych i jednego otwartego. Limit czasu na rozwiązanie testu to 90 minut.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 40. Liczba punktów uzyskanych
przez obydwu zawodników zespołu zostanie zsumowana i będzie się liczyć jako wynik
drużynowy. Do drugiego etapu przechodzą wszystkie zespoły.

Etap II – wszystkie zespoły rozwiązują test składający się z 10 zadań na temat znajomości
III RP oraz państw europejskich i ich stolic. Następnie każda drużyna weźmie udział w
Quizie, w którym odpowie na 6 pytań.

Po zakończeniu II etapu nastąpi zsumowanie punktów z obydwu etapów. I, II, III miejsce
zdobywają trzy drużyny z największa ilością punktów.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz dyplomów przewidziane jest w dniu konkursu.

Ponadto każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie ze sobą:
- legitymacji szkolnej
- przyborów do pisania

Podczas trwania konkursu uczestnik nie może korzystać z żadnych źródeł informacji.

7. Zakres wiedzy i zagadnienia
a) z historii
- podstawowe wiadomości z gimnazjum (starożytność, średniowiecze, nowożytność i historia najnowsza do 1918 roku.)
- znajomość faktów, postaci, skutków oraz przyczyn wydarzeń historycznych
- umiejętność korzystania z map, obrazków oraz tekstów źródłowych
b) z WOS
• Zagadnienia do testu
- znajomość III RP (instytucje państwa, przywódcy, trójpodział władzy w Polsce)
- znajomość państw europejskich i ich stolic (umiejętność zaznaczenia państwa na mapie oraz podania jego stolicy)
• Zagadnienia do Quizu
- ONZ, UE, NATO (geneza, przywódcy, skład państw, organizacja).

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress