Trudne decyzje Powiatu

2015-03-19

Nowe władze starostwa będzińskiego przedstawiły bilans zadłużenia Powiatu.

Brakujące kwoty, jak podkreśla Skarbnik Powiatu pochodzą z różnych źródeł.

Wstępne niedoszacowanie budżetu powiatu jest w okolicach 10 mln zł, czyli tyle realnie brakuje na pokrycie wydatków, które znajdują się po drugiej stronie budżetu.

- mówi Tomasz Zydek, skarbnik Powiatu Będzińskiego.

Jak się okazuje ważą się losy Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zdaniem nowego zarządu wprowadzony dwa lata temu plan naprawczy nie sprawdził się.

Program naprawczy ma określone cele, główny cel to ograniczenie kosztów,a przypomnę tylko, że w porównaniu rok 2013 do 2014 te koszty wzrosły ponad  1 mln zł.

- tłumaczy Robert Szpinda, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego.

W ciągu pół roku Starostwo zobligowane jest do podjęcia decyzji, czy szpital powiatowy zostanie zlikwidowany, przekształcony w spółkę prawa handlowego, a może będzie sprywatyzowany.

Największym problemem jest to, Szpital Powiatowy jest prowadzony w dwóch lokalizacjach, w czterech obiektach i to generuje określone koszty, osobowe i rzeczowe. Aktualnie wspólnie z kierownictwem szpitala rozważamy różne warianty, aby zoptymalizować prowadzenie szpitala, dlatego, że nie wyobrażamy sobie likwidacji Szpitala Powiatowego w Będzinie.

- dodaje Robert Szpinda, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego.

Jak się okazuje, nieciekawa na tę chwilę jest także sytuacja Teatru Dzieci Zagłębia. Dotacja Starostwa na tę jednostkę zmniejszyła się.

Aktualnie powiatu nie stać, aby dotować jednostki inne, skoro mamy problemy ze Szpitalem Powiatowym i teraz główne zadanie dla Powiatu Będzińskiego to utrzymać szpital.

- podkreśla Robert Szpinda, członek zarządu.

Przypomnijmy, że organem prowadzącym Teatr jest miasto Będzin, starostwo wywiązuje się z umowy na wspólne prowadzenie i finansowanie teatru.

Aktualnie ten udział zgodnie z tym porozumieniem jest na poziomie 45% po nasze stronie, a 55% po stronie Miasta Będzina. My mamy zadeklarowaną kwotę 350 tys zł.

-stwierdza Robert Szpinda, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego.

Starostwo stara się także pozyskiwać dodatkowe finanse dla jednostki kulturalnej, jaką jest teatr.

Wystąpiliśmy ponad 3 tygodnie temu do Marszałka Województwa Śląskiego, żeby rozważył możliwość częściowego przejęcia współpartycypowania w prowadzeniu Teatru Dzieci Zagłębia.

- kończy Robert Szpinda, członek Zarządu.

16 marca Radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej  w wysokości 60.000.

Jaka przyszłość czeka będziński Szpital Powiatowy i Teatr Dzieci Zagłębia przekonamy się w nadchodzących miesiącach.

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress