Skutecznie i efektywnie w administracji

2015-03-06

20 marca w  Dąbrowie Górniczej odbędzie się już po raz trzeci konferencja poświęcona skutecznemu i efektywnemu zarządzaniu w administracji publicznej. Wydarzenie organizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego dąbrowskiego magistratu i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach patronatem objęła Najwyższa Izba Kontroli oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza.

Konferencja składać się będzie z trzech części, które zostały podzielone na bloki tematyczne. I tak uczestnicy spotkania wysłuchają wykładu poświęconego sposobom i narzędziom poprawy skuteczności w zarządzaniu instytucjami administracji publicznej, będą mieli okazję zapoznać się z zarządzaniem jakością funkcjonującym w Najwyższej Izbie Kontroli. Mowa będzie o audycie wewnętrznym, jako źródle oceny kontroli zarządczej w jednostce. W ramach konferencji poruszony zostanie także problem naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy wykonywaniu budżetu w układzie zadaniowym wraz z wnioskami dla samorządu terytorialnego.

Tematami drugiej części będą „Efektywność wykorzystania zasobów w administracji – audyt zlecony”, „Ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych przy wykorzystaniu budżetu zadaniowego”, „Kontrola zarządcza w innej perspektywie”, „Efektywniej i skuteczniej z benchmarkingiem, ,”Koncepcja oceny kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego”.

Trzecia część konferencji koncentrował się będzie wokół kontroli, oceny i planowania. Wśród tematów będą: „Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom niepublicznym z budżetów JST jako mechanizm kontroli zarządczej”, „Kontrola przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych”, „Ocena organizacji systemu kontroli zarządczej w gminnych jednostkach samorządu terytorialnego”, „Planowanie w procesie podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych”, „Krytyczne czynniki sukcesu e-administracji w Polsce – wyniki badań”.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 15 marca, na adres: epaliga@dabrowa-gornicza.pl

Wśród wykładowców tegorocznej konferencji znajdują się prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Jacek Uczkiewicz – Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Katarzyna Szarkowska – Dyrektor Departamentu Sektora Wydatków Publicznych, Ministerstwo Finansów, prof. UE dr hab. Artur Walasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dr Krzysztof Pakoński – Audytor Generalny – Urząd Miasta Krakowa, członek Zarządu IIA Polska, dr Tomasz Lis, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dr Mariusz Śpiewok, Śląski Związek Gmin i Powiatów – Kierownik Projektu oraz Elżbieta Paliga – Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego, dr Patryk Kuzior – Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej (Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej) Katarzyna Lenczyk – Woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dr Dorota Adamek – Hyska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, dr Jarosław Rokicki – Kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, prof. UE dr hab. Ewa Ziemba, dr Tomasz Papaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress