X Sesja Rady Miejskiej

2015-04-15

24 kwietnia (piątek) odbędą się obrady X sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu. 

Początek w budynku przy Al. Zwycięstwa 20 o godz. 11.00 (sala 309 – II piętro).
Wstępny porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji RM.
4. Informacje:
4.1.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach Rady w okresie międzysesyjnym.
4.2.Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie międzysesyjnym.
4.3.Pytania i uwagi radnych do informacji Przewodniczącego Rady o pracy Rady oraz sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w mieście.
5.1.Wystąpienie przedstawiciela WIOŚ w Katowicach.
5.2.Pytania i uwagi radnych.
6. Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego w Sosnowcu oraz sprawozdań z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2014 roku.
6.1.Wystąpienie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
6.2.Pytania i uwagi radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.
7.1. Wystąpienie Prezydenta Miasta
7.2. Pytania i uwagi radnych.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
8.1. Wystąpienie Prezydenta Miasta
8.2. Pytania i uwagi radnych.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Sosnowiec (druk nr 0088).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz nadania jej statutu (druk nr 0091).
12. Interpelacje, zapytania i wnioski oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski, zgłaszane na poprzedniej sesji lub w okresie międzysesyjnym.
13. Komunikaty.
14. Zakończenie obrad.

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress