Festiwal zawodów

2015-05-12

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 25, dołączając się do inicjatywy MEN, w dniach 21-22 maja 2015r. organizuje imprezę: Kariera Zawodowa Zaczyna się w szkole -Festiwal Zawodów .

Celem przedsięwzięcia jest promowanie szkolnictwa zawodowego oraz dostarczenie gimnazjalistom i ich rodzicom wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat poszukiwanych na rynku pracy zawodów poprzez organizację

Gimnazjaliści podczas trwania Festiwalu będą mieli okazję :

- zapoznać się z zakresem obowiązków i warunkami pracy na stanowisku w określonym zawodzie,
- wskazać umiejętności niezbędne dla danego zawodu i typowe zadania zawodowe,
- ocenić swoje predyspozycje do wykonywania określonych zawodów ,
- zaplanować swoją przyszłość, biorąc pod uwagę pasje, zainteresowania, swoje mocne strony,
- skonfrontować posiadaną wiedzę i umiejętności z własnymi wyobrażeniami o zawodzie,
- zaplanować poszczególne etapy edukacji przy zdobywaniu wybranego zawodu.

Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie punkt doradztwa zawodowego
w którym gimnazjaliści będą mogli porozmawiać ze specjalistami na temat swoich predyspozycji zawodowych oraz zaplanować swoją ścieżkę zawodową.

Podczas Festiwalu zawodów odbędą się także Wojewódzkie Tragi Pracy, których współorganizatorem jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach. Podczas trwania Targów zostaną zaprezentowane oferty pracy stałej i krótkoterminowej dla młodzieży i osób poszukujących pracy oraz zagraniczne oferty pracy. Zorganizowane zostaną także spotkania informacyjne z zakresu: prawa pracy, przedsiębiorczości, rynku pracy, autoprezentacji. Na Targi zaproszeni zostali pracodawcy, oferujący szeroką gamę miejsc pracy, Młodzieżowe Biura Pracy z Katowic, filie z: Sosnowca, Katowic, okoliczne Powiatowe Urzędy Pracy oraz instytucje promujące zatrudnienie, np. MCK, MCIZ oraz udzielające wsparcia w trudnej sytuacji materialnej, m.in. MOPS.

Informację nadesłała Bożena Fulas CKZiU Sosnowiec.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress