Prawie 100 mln zł na zawodową aktywizację młodych w 2015

2015-06-03

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął dziś podpisywanie umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Będą one dotyczyły I osi priorytetowej, czyli osób młodych na rynku pracy. Łączna wartość projektów realizowanych przez 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego w 2015 roku wyniesie prawie 100 milionów złotych.

W ramach projektów wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 roku życia, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych.

– mówi Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Na tej podstawie konkretny powiatowy urząd pracy realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Od kilku lat niezmiennie największą popularnością w tej grupie wiekowej cieszą się staże zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia. Nowymi formami wsparcia proponowanymi uczestnikom w 2015 roku są bony stażowe, bony szkoleniowe oraz bony na zasiedlenie.

– podkreśla Grzegorz Sikorski.

Wszyscy zainteresowani uczestnicy mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat realizacji projektów oraz samej rekrutacji w powiatowych urzędach pracy, właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

Informację nadesłał Arkadiusz Kaczor, rzecznik prasowy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress