Nowelizacja ustawy śmieciowej

2015-07-01

Sejm wprowadził kilka zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , które obowiązywać będą od 1 sierpnia 2015 roku.

Zmianom ulegnie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz odpadów zielonych. Od sierpnia zmienią się również druki, na których składamy deklaracje, ponad to opłaty za gospodarowanie odpadami m.in. w domkach letniskowych będą obowiązywać na zasadzie stawki ryczałtowej.

  • ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH. NOWY HARMONOGRAM

Zwiększa się częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych z domów jednorodzinnych (niskiej zabudowy). Teraz odbywać się będzie raz na 2 tygodnie. Zmienią się zatem harmonogramy odbioru odpadów.

  • ODPADY ZIELONE

Zmianie ulega częstotliwość wywozu odpadów zielonych. Odpady te odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

  • NOWE DEKLARACJE

Zmianie ulega druk deklaracji. Każdy, kto po 1 sierpnia 2015 roku będzie składał deklaracje zrobi to na nowym druku.

  • OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W DOMKACH  LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dla segregujących śmieci wyniosą one  144,60 zł na rok i 253,08 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress