Ruszają kontrole

2015-07-08

Już w czwartek, 9 lipca rozpoczynają się pierwsze kontrole dotyczące aktualnego sposobu odprowadzenia ścieków z posesji, które objęte były zakresem projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej…”.

Z tego względu prosimy właścicieli o udostępnienie wejścia na teren posesji, udział w oględzinach oraz przygotowanie dokumentów do kontroli.

Kontrola obejmie aktualny sposób odprowadzania ścieków, ze szczególnym naciskiem na porównanie ilości zużytej wody w stosunku do ilości wywiezionych ścieków z szamb. Przeprowadzone zostaną kontrole dowodów wpłat oraz sposób odprowadzania nieczystości, a także czy wybudowane zostały przyłącza.

Osoby przeprowadzające kontrole będą musiały wejść na sprawdzany teren, będą weryfikować dokumenty potwierdzające, w jaki sposób są odprowadzane ścieki z terenu losowo wybranych posesji.Dla ustalenia stanu faktycznego mają także prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z przeprowadzaną kontrolą.

Kontrole prowadzone są na podstawie art. 379 ust. 2 i art. 376 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach, art. 5, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress