Społeczny opiekun zabytków

2015-08-04

Robert Garstka został nowym Społecznym Opiekunem Zabytków, stało się tak na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Zgodnie z art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach oraz współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad nimi, a ponadto jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Robert Garstka od lat działa na rzecz kultury i promocji w powiecie będzińskim. Jest m.in. autorem książek o krzyżach i kapliczkach przydrożnych, cmentarzu żydowskim w Będzinie oraz współautorem zdjęć do publikacji „Miejsca pamięci w Będzinie”.  Jest jedyną osobą pełniącą tę funkcję w powiecie będzińskim i jedną z nielicznych w województwie śląskim.

Źródło: Powiat Będziński.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress