Zostań członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy

2015-08-04

Prezydent Miasta Sosnowca zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sosnowcu.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 598) zaistniała konieczność powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w miejsce aktualnie działającej Powiatowej Rady Zatrudnienia. Mając powyższe na uwadze zwracam się do Państwa z prośbą o wskazanie swojego kandydata na członka wyżej wymienionej Rady, kadencji 2015 – 2019 w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:
1) terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
2) terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
3) społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
4) jednostki samorządu terytorialnego;
5) organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście (w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu przy ul. Rzeźniczej 12, w pokoju 509) – w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem: „Kandydat na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sosnowcu”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Panią Jolantą Goncerz Zastępcą Dyrektora ds. Organizacyjno – Prawnych Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, (nr telefonu kontaktowego – sekretariat Urzędu: (32) 297-87-14, 297-87-79.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Rynku Pracy powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- adres do korespondencji oraz nr tel. kontaktowego,
- rekomendację instytucji zgłaszającej wraz z opisem kariery zawodowej kandydata (funkcji lub stanowiska zajmowanego w miejscu pracy albo działalności) oraz informacjami potwierdzającymi osiągnięcia i doświadczenie w zakresie rynku pracy.

Decyzję o powołaniu kandydata w skład Rady Rynku Pracy podejmie Prezydent Miasta Sosnowca. O powołaniu zgłoszonych kandydatów wszystkie podmioty zostaną poinformowane w formie pisemnej.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress