Wyrób własną ŚKUP

2015-10-05

Od 1 października wydawana jest ŚKUP ( Śląska Karta Usług Publicznych). W 40 Punktach Obsługi Klienta można składać wnioski o karty spersonalizowane oraz pobierać karty niespersonalizowane.

Fot. KZK GOP

Karty spersonalizowane wydawane są na podstawie pisemnego wniosku. Od 1 października taki wniosek można składać osobiście w wybranym Punkcie Obsługi Klienta. Do jego wypełnienia konieczne będzie podanie danych osobowych. Podstawowymi wymaganymi danymi są: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Do wniosku należy również dołączyć swoje zdjęcie. Fotografia musi mieć format legitymacyjny, dobrze widoczna na nim musi być twarz. Może być ona przyniesiona w formie papierowej – wówczas zostanie na miejscu przez pracownika POK zeskanowana (może być również zeskanowana z dokumentu, np. dowodu osobistego). Zdjęcie można wykonać również na miejscu, w tym celu wszystkie POK-i wyposażone zostały w kamery cyfrowe. Karta wydawana będzie w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku.

Punkty Obsługi Klienta usytuowane są w różnych częściach miast. POK-i są czynne w dni robocze od godz. 8.00 do 18.00, a w soboty od godz. 9.00 do 15.00. Godziny mogą się nieznacznie różnić w przypadku POK-ów zlokalizowanych w centrach handlowych.

I tak np. w Będzinie taki punkt zlokalizowany jest przy ul. Piłsudskiego 8, w Czeladzi na ul. Będzińskiej 80, w Sosnowcu takich punktów jest kilka, na ul. Modrzejowskiej, ul. Staszica, ul. 1 Maja i ul. Koszalińskiej.

Przy odbiorze karty pracownik POK poprosi o wylegitymowanie się dowodem tożsamości. Karta wydana zostanie wyłącznie, jeśli dane zawarte w dokumencie będą zgodne z tymi, które zostały podane we wniosku.

Jeśli użytkownik chce złożyć wniosek lub odebrać kartę w imieniu osoby trzeciej, musi posiadać przy sobie odpowiednie pełnomocnictwo. Wzór takiego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do regulaminu karty. Dokument ten nie musi być wypisany na formularzu, może zostać przygotowany odręcznie. Musi on zawierać: imię i nazwisko oraz adres i nr PESEL osoby, która ubiega się o kartę i jej podpis, a także imię i nazwisko pełnomocnika wraz z numerem dokumentu tożsamości, którym się legitymuje.

Karty niespersonalizowane pobierać można bez żadnych dodatkowych formalności. Również od 1 października będą one wydawane we wszystkich czterdziestu Punktach Obsługi Klienta. Podczas jej wydawania pobierana będzie kaucja zwrotna – w wysokości 20 zł. Jeśli użytkownik będzie chciał zrezygnować z karty niespersonalizowanej, w każdej chwili może ją zwrócić. Należało będzie mieć przy sobie dowód jej zakupu – na tej podstawie wpłacone 20 zł zostanie zwrócone.

KARTA SPERSONALIZOWANA – zawiera dane identyfikacyjne użytkownika. Może z niej korzystać wyłącznie posiadacz karty. Można na niej kodować wszystkie rodzaje biletów okresowych imiennych.

KARTA NIESPERSONALIZOWANA – nie zawiera danych osobowych. Może z niej korzystać każda osoba, która w danej chwili dysponuje kartą. Można na niej kodować wyłącznie bilety okresowe na okaziciela.

źródło: mat. pras. KZK GOP

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress