Miasto sprzeciwia się likwidacji oddziałów w będzińskim szpitalu

2015-12-18

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Będzina rozpoczęła się uroczystym wręczeniem stypendiów miasta uczniom i studentom za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2014/2015.

Na grudniowym posiedzeniu radni Będzina pochyli się nad uchwalaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2016-2023 oraz budżetu miasta na rok 2016. Obie uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta.

Muszę uspokoić mieszkańców miasta, że ten budżet jest zrównoważony, są przeznaczone pieniądze na inwestycję. Owszem jak w każdym budżecie są zagrożenia, natomiast mogę optymistycznie powiedzieć, że jeśli na przyszły rok nie wymyślą nam nic władze nadrzędne, ani nic się nie skomplikuje budżet będzie wykonany.

-komentuje Leszek Dudek, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Na wniosek Komisji Polityki Społecznej Miasta będzińscy radni wprowadzili do porządku obrad podpunkt dotyczący przyszłości szpitala w Będzinie. Był to wyraz sprzeciwu radnych wobec polityki Zarządu Powiatu Będzińskiego, który poprzez swoje działania prowadzi do likwidacji szpitala w Będzinie.

Rada Miejska na wczorajsze Komisji Społecznej (15.12.2015 roku) podjęła apel dotyczący przyszłości szpitala w Będzinie. 14 grudnia zostaliśmy poinformowani o uchwale Rady Społecznej Szpitala i absolutnie się z tym nie zgadzamy. Tak jak tutaj wszyscy stoimy, 22 radnych Będzina mówimy „nie” temu co chce zrobić Pan starosta z Zarządem Powiatu. Nie zgadzamy się z tym, na dowód tego mamy tutaj 22 podpisy radnych. Jest to autentycznie oddolna inicjatywa wszystkich radnych, którzy reprezentują różne środowiska społeczne, lokalne i polityczne, po to aby w sercu powiatu nie likwidować szpitala.

- wyjaśnia Krzysztof Dudziński, przewodniczący Rady Miejskiej Będzina.

Z decyzją starosty będzińskiego stanowczo nie zgada się również prezydent Będzina, Łukasz Komoniewski. Jego zdaniem nie ma żadnych przesłanek merytorycznych do likwidacji będzińskiego szpitala.

Słyszałem w odpowiedzi starostwa, że to nie likwidacja tylko przeniesienie. Ja powiem w prost, możemy się bawić w grę słów, ale jak 100% przenosi się z miejsca A do miejsca B, to w miejscu A zostaje zero. Zero jest likwidacją. Oprócz tych argumentów, które były tutaj podniesione, co do komunikacji i tego w jakiej formule mieszkańcy będą mieli dostęp do tego szpitala to pojawia się jeszcze jednak kwestia. Proszę pamiętać o tym, że za poprzedniej kadencji władz samorządu powiatowego, mimo pewnie też trudnych finansów poczyniono pewne nakłady finansowe, które zgodnie z  tzw. Programem Dostosowawczym zatwierdzonym przez sanepid prowadziły nas w kierunku dostosowania do norm ustawy o lecznictwie. Będzin te kryteria spełnił.

- mówi Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Prezydent Łukasz Komoniewski w swoim wystąpieniu podczas sesji odniósł się do wdrożonego w 2013 roku programu naprawczego szpitala.

Mówiono wtedy, ze program naprawczy Adamczyka, obecnego burmistrza Sławkowa ponoć był zły, aczkolwiek przynosił wymierne korzyści w postaci tego, że strata szpitala zmniejszała się. Proponowałem wówczas Panu staroście, żeby nie wyrzucać do końca tego programu do kosza na śmieci, tylko zastanowić się w których elementach można by go poprawić, tak aby dojść do jakiegoś pozytywnego rozstrzygnięcia, które pozwalałoby samorządowi na to by unieść ciężar tego do czego został powołany.

- wspomina Łukasz Komoniewski.

Z poważnym problemami finansowymi szpital w Będzinie boryka się już od kilku lat. Zarówno władze naszego miasta, jak i radni uważają, że dobry program naprawczy jest w stanie uzdrowić sytuację.

Szpital być może nie działa tak jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali, ale jego likwidacja to nie jest lekarstwo.

- komentuje Marcin Lazar, wiceprzewodniczący Rady Miejskie Będzina.

Powiem żargonem „Nie przenoście nam stolicy do Czeladzi”. W mieście Będzinie powinien być szpital.

- ocenia Jerzy Jagieła, wiceprzewodniczący Rady Miejskie Będzina.

Dziękuję tym z państwa, którzy podpisali się pod tym apelem. Mam nadzieję, że będzie to głos, który zechce usłyszeć Pan starosta i zechce się nad tym pochylić. Z tego co wiem pozostałe gminy naszego powiatu, też nie są z tego zadowolone, bo też nie było to z nimi konsultowane, przynajmniej Ci z którymi rozmawiałem tak mówią. Mam nadzieję Szanowni Państwo, że mimo iż dziś jest straszne, nigdy się nie ziści. 

- dodaje Łukasz Komoniewski.

Uchwała, wobec której radni Będzina wyrazili swój stanowczy sprzeciw dotyczy likwidacji w Będzinie m.in oddziału położniczo-ginekologicznego, chorób wewnętrznych, oddziału chirurgii i anestezjologii.

O losach szpitala w Będzinie radni powiatu obdarowali na ostatniej sesji (17.12), do tematu mają powrócić w styczniu 2016. Właśnie wtedy dowiemy się czy proponowane przez Radę Społeczna Szpitala zmiany dojdą do skutku.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress