Rewolucja śmieciowa

2016-01-12

16 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 lutego 2016 roku.

CENY

12,00 zł  – stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane

20,00 zł  – stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.  Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Nowe deklaracje należy złożyć  w przypadku: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych oraz właściciele nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wcześniejsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła kilka zmian, które obowiązywać będą od 1 sierpnia 2015 roku.

ZWIĘKSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH. NOWY HARMONOGRAM

 Zwiększa się częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych z domów jednorodzinnych (niskiej zabudowy). Teraz odbywać się będzie raz na 2 tygodnie. Zmienią się zatem harmonogramy odbioru odpadów. Nowe dostarczone zostaną mieszkańcom do domów.

ODPADY ZIELONE

Zmianie ulega częstotliwość wywozu odpadów zielonych. Odpady te odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  Od 1 sierpnia 2015r Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami będzie również bezpłatnie przyjmował odpady zielone od mieszkańców     w Gminnym Punkcie Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanym przy ul. Głównej 144b.

NOWE DEKLARACJE

Zmianie ulega druk deklaracji. Każdy, kto po 1 sierpnia 2015 roku będzie składał deklaracje zrobi to na nowym druku.

Zostanie on udostępniony do pobrania oraz wypełnienia na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami, a także w siedzibie MZGO przy AL. J. Piłsudskiego 34c, Urzędzie Miasta na stanowisku nr 19, jak również w punktach GCZO i GPZON zlokalizowanych:
GCZO przy Al. J. Piłsudskiego 28A
GCZO przy ul. Szałasowizna 7
GCZO przy Al. Zwycięstwa 27B
GPZON przy ul. Głównej 144B

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W DOMKACH  LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dla segregujących śmieci wyniosą one  144,60 zł na rok i 253,08 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

źródło:UM Dąbrowa Górnicza

Autor: Magdalena Tworek – Hołda

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress