Kolejne inwestycje MPWiK w Będzinie

2016-04-01

Najważniejszym zadaniem każdego przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest świadczenie wysokiej jakości usług, między innymi poprzez zapewnienie mieszkańcom ciągłości dostawy wody pitnej o możliwie najwyższej jakości. Tak odpowiedzialne i trudne zadanie wymaga od władz przedsiębiorstwa opracowania i realizacji przemyślanej strategii inwestycyjnej w ramach posiadanych środków finansowych.

Jednym z elementów takiej polityki konsekwentnie realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie jest poprawa jakości dostarczanej wody oraz ograniczenie strat powstałych w procesie dystrybucji poprzez modernizację sieci wodociągowych. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu sieci do wymiany są współczynnik awaryjności, wiek sieci oraz jej stan techniczny.

Prowadzone przez MPWiK Sp. z o.o w Będzinie w 2016 roku inwestycje na infrastrukturze wodociągowej mają na celu, podobnie jak w latach ubiegłych, zastąpienie starych zniszczonych sieci nowymi, bezawaryjnymi, wykonanymi z rur z tworzyw sztucznych (rury PE). Będzińskie MPWiK  w roku bieżącym przewidziało wymianę sieci wodociągowej o długości około 981m. Strategia sukcesywnej wymiany rurociągów objęła dzielnicę Grodziec, a w niej ulice Róży Luksemburg oraz Limanowskiego.  W ramach wymiany sieci przebudowywane będą również wszystkie czynne przyłącza wodociągowe. Szacunkowy koszt robót w dzielnicy Grodziec przewidzianych na rok 2016 to kwota około 1,28 mln zł netto.

Strategia związana z modernizacją sieci wodociągowej zarówno w dzielnicy Grodziec jak i  pozostałych obszarach miasta kontynuowana będzie sukcesywnie w 2017 roku i w latach następnych.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress