Podsumowanie pomiarów pyłu zawieszonego w Zagłębiu Dąbrowskim

2016-04-06

Mówiąc o złym stanie powietrza w Polsce najczęściej mieszkańcy Polski mają na myśli Kraków. To jednak błąd, bo problem smogu wywoływanego niska emisja z domowych palenisk dotyczy również wszystkich miast Zagłębia Dąbrowskiego. Stan powietrza w regionie regularnie mierzony i raportowany jest przez stacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia i w Sosnowcu przy ul. Lubelskiej. Pozostałe mniejsze miejscowości niestety nie posiadają aktualnej wiedzy o stanie powietrza w trakcie zimowego sezonu grzewczego.

Działacze społecznej inicjatywy na rzecz czystego powietrza w Zagłębiu Dąbrowskim – Zagłębiowski Alarm Smogowy, wspólnie z tygodnikiem Twoje Zagłębie oraz telewizją lokalną Kanał99 prowadzili w miesiącu marcu w całym regionie pierwsze i tak kompleksowe pomiary szkodliwego pyłu zawieszonego PM10, głównej przyczyny smogu, w regionie Zagłębia Dąbrowskiego w lokalizacjach znacznie oddalonych od stacji pomiarowych WIOŚ. Pierwsze pomiary prowadzono w Czeladzi w dzielnicy Piaski, następnie tuż przy terenach rekreacyjnych Pogorii III w Dąbrowie Górniczej. Potem pyłomierz ustawiono w centrum Będzina przy ul. Kościuszki i w dzielnicy Łagisza, a w okresie świątecznym dwa pyłomierze równocześnie mierzyły stan powietrza jakim oddychamy w Sosnowcu, jeden w centrum na ul. Kilińskiego a drugi w okolicach centrum handlowego Makro przy ul. Komuny Paryskiej. We wszystkich lokalizacjach przez większość dni pomiarowych dopuszczalna dla zdrowia norma dobowa stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego PM10 (wynosząca 50µg/m3) w powietrzu była przekroczona.

Ostatnie pomiary prowadzono w Sosnowcu równocześnie w dwóch lokalizacjach, dzięki uprzejmości Polskiego Alarmu Smogowego w tym czasie dysponowano dwoma pyłomierzami. Przy ul. Kilińskiego pyłomierz pracował od 25 do 30 marca, a przy ul. Komuny Paryskiej od 24 do 29 marca. Najwyższe chwilowe wartości stężeń szkodliwego pyłu zawieszonego w okresie pomiarowym odnotowano przy ul. Komuny Paryskiej 25 marca, kiedy średnia godzinowa przekraczała wynosiła 500% dopuszczalnej wartości dobowej, a w centrum miasta w dniu 25 marca gdy wartość ta wynosiła 350% dopuszczalnej wartości dobowej. W centrum Sosnowca w 4 z 6 dni pomiarowych przekroczona była dopuszczalna średnia dobowa szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10 i w większości dni pomiarowych powietrze w tej lokalizacji było o wiele bardziej szkodliwe dla zdrowia niż na Zagórzu, gdzie pracuje stacja pomiarowa WIOŚ. Podobnie w okolicach Marko, w 4 z 6 dni pomiarowych przekroczona była dopuszczalna średnia dobowa szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego. Pomimo, że w mieliśmy już w Sosnowcu prawie wiosenną pogodę, otrzymane wyniki wykazały wysokie stężenia szkodliwego pyłu zawieszonego szczególnie w godzinach nocnych, kiedy z duża intensywnością pracowały domowe kotły na węgiel i drewno. W dzień kiedy świeciło słońce i było ciepło, kotły nie pracowały, i w tych godzinach pyłomierze wykazywały niskie stężenia pyłu zawieszonego.

Wyniki pomiarów nie zaskoczyły. Powietrze we wszystkich miastach Zagłębia Dąbrowskiego w okresie zimowego sezony grzewczego jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Jeśli stacje pomiarowe WIOŚ w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej informują, że powietrze ma złą jakość to Czeladzi i Będzinie nie jest ona lepsza! Zwracam się z prośbą do władz wszystkich miast regionu o aktywną współprace w Urzędem Marszałkowskim celem szybkiego objęcia wszystkich miast regionu Uchwałą Antysmogową, czyli wprowadzeniem norm technicznych na typy stosowanych palenisk na paliwa stałe, oraz o bardzo aktywne poszukiwanie środków zewnętrznych i wewnętrznych na likwidacje i wyminę na bardziej ekologiczne starych kotłów węglowych. Przypominam również mieszkańcom Zagłębia, że palenie śmieci to nie tylko łamanie prawa ale trucie siebie i najbliższych.Analiza zapisów z pyłomierzy nie pozostawia wątpliwości – to niska emisja, a więc emisja z kominów domów i kamienic, stanowi główne źródło zanieczyszczenia powietrza w naszych miastach. Przez znakomitą większość dni pomiarowych widoczny był znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza wieczorem – właśnie wtedy kiedy mieszkańcy wracają do domów i dorzucają do swoich pieców i kotłów. Dzieje się tak dlatego, że większość domów jednorodzinnych i mieszkań w kamienicach ogrzewanych jest za pomocą zasypowych pieców i kotłów na węgiel lub drewno. W urządzeniach takich można spalić wszystko, od węgla niskiej jakości po szmaty czy plastik. Efekt widzimy na wskazaniach pyłomierza. Kończymy pomiary, ponieważ kończy się również sezon grzewczy, natomiast już planujemy pomiary w przyszłym sezonie grzewczym, mamy kilka sugerowanych przez mieszkańców lokalizacji. Dziękujemy naszym partnerom medialnym: tygodnikowi Twoje Zagłębie i telewizji kanal99,  za okazanie wysokiej społecznej odpowiedzialności i wspólne prowadzenie akcji pomiarowej ważnej dla edukacji mieszkańców, a w efekcie dla ich zdrowia.

- powiedział Rafał Psik z Sosnowieckiego Alarmu Smogowego.

W Zagłębiu Dąbrowskim normy pyłu zawieszonego PM10 i szkodliwego benzo(alfa)pirenu są znacznie przekraczane każdego roku. W roku 2015 mieliśmy w Sosnowcu 72 dni, a w Dąbrowie Górniczej 67 dni z przekroczeniem dopuszczalnej średniodobowej normy pyłu zawieszonego PM10 mierzone przez stacje pomiarowe tła miejskiego. Tylko w tym roku, a jest dopiero konie marca,  było to odpowiednio do dnia dzisiejszego 34 dni i 35 dni przekroczeń dopuszczalnej dla zdrowia normy. Standardy UE stwierdzają ze akceptowalne są maksymalnie 35 dni rocznie z przekroczeniem normy, Dąbrowa Górnicza osiągnęła ten limit w dniu 25 marca 2016. Średnioroczne stężenia szkodliwego (substancja mutagenna i kancerogenna) benzo(alfa)pirenu było przekraczane kilkukrotnie, stacje pomiarowe zlokalizowane w najbliższej okolicy w Dąbrowie Górniczej i Katowicach wskazały przekroczenie 4 do 5 krotne dopuszczalnej normy. Za taką sytuacje odpowiada głównie emisja z palenisk domowych (spalanie węgla o niskiej jakości i korzystanie z niskosprawnych palenisk oraz spalanie w nich odpadów.)

Informację nadesłał Rafał Psik z zagłębiowskiego Alarmu Smogowego.

 

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress