Bezrobocie w powiecie będzińskim

2016-05-12

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie zarejestrowanych jest 6326 osób bezrobotnych, ponad 50 % tej liczby stanowią kobiety.

 51,5 % wszystkich zarejestrowanych w urzędzie stanowią kobiety, jednak liczba bezrobotnych kobiet spada z roku na rok. Można więc powiedzieć, że poziom bezrobocia wśród mężczyzn i kobiet wyrównuje się.

- mówi Marcin Flaczyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Zdaniem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie szczególnie niepokojąca na rynku pracy jest sytuacja osób długotrwale bezrobotnych.

Są to osoby zarejestrowane ponad 12 miesięcy w ostatnich 2 latach. Tych osób jest aż 58% dlatego stanowią oni niepokojący poziom. Również trudna sytuacja na rynku pracy jest u osób powyżej 50-tego roku życia, to blisko 2000 osób, co stanowi blisko 31 % osób bezrobotnych.

-dodaje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

Podobny odsetek stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych, czyli posiadające wykształcenie niższe niż średnie.

Polepsza się sytuacja bezrobotnej młodzieży do 30-tego roku życia, tych osób jest 21%. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia to według stan na koniec marca bo taką dysponujemy informacją to wynosi ona 13%.

-komentuje Marcin Flaczyński.

Oznacza to, że stopa bezrobocia w naszym powiecie przekracza o 3 % stopę bezrobocia w kraju i o 4,8 % stopę bezrobocia w naszym województwie.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress