Jest dofinansowanie dla sosnowieckich przedszkoli

2016-05-19

Sosnowiecki magistrat otrzyma dofinansowanie na projekt„Miejsce przyjazne dziecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Fot: M w Sosnowcu

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 dla Działania 11.1Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Wśród działań, które otrzymają dofinansowanie znalazł się sosnowiecki projekt pn. „Miejsce przyjazne dziecku” o wartości całkowitej 1 139 539,99 PLN i dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 968 608,99 PLN (85%).

Zamierzeniem projektu jest utworzenie 75 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Przedszkolu Miejskim nr 20 przy ul. Śliwki 38 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 47 przy ul. Piłsudskiego 92 w Sosnowcu. Planowane jest również poszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące, doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, nowe miejsca pracy oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, także do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress