Zbigniew Grzywnowicz zabrał głos ws. dąbrowskiego szpitala

2016-06-09

Po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia się sporu płacowego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej dyrekcja placówki postanowiła skomentować sprawę.

Zbigniew Grzywnowicz p.o. Dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej swoje stanowisko przedstawił w liście otwartym skierowanym do pracowników szpitala. Na początku listu czytamy, że jest on reakcją na wyniki referendum przeprowadzonego przez związki zawodowe.

W związku z otrzymaną 06.06.2016r informacją o wynikach referendum przeprowadzonego w dniach 30.05-02.06.2016r przez związki zawodowe działające w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej zdecydowałem się na zwrócenie się do Państwa w tej formie w celu przedstawienia mojego stanowiska ponieważ mam prawo sądzić, że przekazywane Państwu informacje przez stronę związkową są niepełne, a na pewno nie wskazują wszystkich aspektów zagadnień poruszanych w rozmowach jakie do chwili obecnej się odbyły.

Dalej Zbigniew Grzywnowicz pisze, że w pełni rozumie i podziela oczekiwania pracowników względem podniesienia wynagrodzeń i prezentuje swoje stanowisko na temat trwającego w szpitalu sporu.

Informuję Państwa, że w ramach toczącego się z organizacjami związkowymi sporu zbiorowego moje stanowisko przedstawia się następująco:  

  • zaproponowałem włączenie dotychczas wypłacanej w formie dodatku kwoty 400,00zł (pomniejszanej o brutto pracownika i brutto zakładu pracy – na dzień dzisiejszy pielęgniarka pracująca na pełnym etacie otrzymuje „do ręki” kwotę 232,00zł). Do podstawy wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.07.2016 r. w grupie zawodowej pielęgniarek włączona byłaby kwota wysokości 332,00zł. brutto (tj. aktualny dodatek 400,00zł pomniejszony jedynie o brutto zakładu pracy). Takie działanie ma zagwarantować stałość wypłacanej kwoty, ponieważ na dzień dzisiejszy pierwszy z dodatków 400,00zł brutto jest gwarantowany do 31 sierpnia 2016r. Dodatkową korzyścią takiego włączenia kwoty 332,00zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego będzie automatyczny wzrost wszystkich pochodnych m.in. wysługi lat oraz wartości godzin nocnych i świątecznych. Tak więc propozycja ta wiąże się z zapewnieniem grupie zawodowej pielęgniarek i położnych wzrostu wynagrodzenia w kwocie wyższej niż kwota przewidziana Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Tylko koszt pochodnych z tytułu włączenia kwoty 332,00zł do wynagrodzenia podstawowego to wzrost funduszu płac szpitala o około 700.000,00zł. (siedemset tysięcy złotych), a w przypadku braku środków w NFZ po 31.08.2016r na wypłatę dodatku 400,00zł brutto szpital będzie musiał zabezpieczyć dla grupy zawodowej pielęgniarek w funduszu płac kwotę łączną około 2,5mln złotych (dwa i pół miliona złotych).
  • zobowiązałem się, iż w przypadku pozyskania przez Szpital kontraktu na nowo uruchomione działalności w tym przede wszystkim na diagnostykę i radioterapię oraz diabetologię czy gastroenterologię, a przy zachowaniu przynajmniej dotychczasowej wartości posiadanych umów z NFZ, w ciągu 14 dni od podpisania stosownej umowy z NFZ poinformuję organizacje związkowe o możliwości przystąpienia do rozmów w kwestii zmian w systemie wynagrodzeń w ZCO.
  • zadeklarowałem prowadzenie dalszych rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych grup zawodowych, a szczegółowe rozwiązania uzależniłem od wysokości przychodu szpitala jaki będziemy w stanie uzyskać z realizacji kontraktu z NFZ. Na dzień dzisiejszy już wiemy, że po raz kolejny ZCO podobnie jak inni świadczeniodawcy otrzymało propozycje kolejnego aneksowania umów na okres od 01.07. do 31.12.2106r.  

-czytamy w liście dyrektora szpitala.

Warunki zaproponowane przez dyrekcję ZCO spotkały się z całkowitym odrzuceniem. Związki zawodowe wciąż podtrzymują swoje stanowisko i żądają 300 złotych podwyżki.

Pełną treść listu otwartego Zbigniewa Grzywnowicza p.o. Dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej znajdziecie tutaj lub w zamieszczonym poniżej pliku.

List_otwarty

 

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress