Zmiany w psarskich stypendiach

2016-06-07

W systemie udzielania gminnych stypendiów w Psarach nastąpiły istotne zmiany, które umożliwiają ubieganie się o tego rodzaju świadczenia nie tylko uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ale także studentom do 25 r.ż. oraz sportowcom, w tym osobom dorosłym.

Rada Gminy Psary podjęła 2 uchwały dotyczące wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie naszej gminy. Pierwszą z nich jest uchwała w sprawie: przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Gminy Psary”.

Dotyczy ona stypendium, o które można ubiegać się już po ukończeniu klasy pierwszej gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej może być przyznane w dziedzinie nauki oraz kultury i sztuki. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą przez Urząd Gminy Psary od 8 czerwca do 31 sierpnia każdego roku.

-czytamy na stronie Urzędu Gminy Psary.

Druga uchwała dotyczyła „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”.

To stypendium może być przyznane studentom studiów wyższych, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 25 roku życia. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki lub kultury i sztuki. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą przez Urząd Gminy Psary od 8 czerwca do 5 października każdego roku.

-czytamy dalej.

Dodatkowo radni podejmując Uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych  wprowadzili możliwość ubiegania się o stypendium każdej osobie zamieszkałej na terenie gminy Psary, bez względu na wiek, która z sukcesami uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi w sporcie indywidualnym i zespołowym, który osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wniosek o przyznanie takiego świadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Psary w terminie do 10 grudnia każdego roku.

-informuje gmina.

Więcej informacji oraz szczegółowe zasady przyznawania stypendiów można znaleźć w regulaminach stanowiących załączniki do uchwał. Dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Psary (www.bip.psary.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress