Oczyszczalnia ścieków w Będzinie

2016-07-15

Oczyszczalnia ścieków w Będzinie została uruchomiona w 1970 roku, technologia była wówczas oparta na napowietrzaniu ścieków w komorach ze szczotkami Kessenera. Układ ten był awaryjny i mało efektywny, 50% ścieków bez oczyszczenia trafiało do odbiornika.

W latach 80-tych i części 90-tych prowadzono modernizację oczyszczalni. Po rozbudowie w 1994 roku uruchomiono część mechaniczną a dwa lata później część biologiczną oczyszczalni.

Oczyszczalnia po modernizacji jest nowoczesnym obiektem opartym na technologii pełnego biologicznego utleniania substancji organicznych z podwyższonym stopniem usuwania substancji biogennych tj. azotu i fosforu.

Ścieki z oczyszczalni są odprowadzane do rzeki Przemszy na podstawie pozwolenia wodno-prawnego, wydanego przez Wojewodę Śląskiego. Pozwolenie  ważne jest do 2024 roku.

W skład części mechanicznej oczyszczalni wchodzą:

- budynek krat: wyposażony w dwie kraty mechaniczne, do usuwania zanieczyszczeń stałych o średnicy powyżej 6 mm, które gromadzone są w stalowym kontenerze i wywożone z oczyszczalni

- piaskownik poziomy dwukomorowy: do usuwania piasku. Pulpa piaskowo-wodna jest pompowana do zasobników piasku i po wyschnięciu piasek jest wywożony z terenu oczyszczalni

- pompownia ścieków surowych – pompuje  ścieki oczyszczone mechaniczne na część biologiczną oczyszczalni, wyposażona w 6 pomp.

W części biologicznej ścieki są oczyszczane przez mikroorganizmy osadu czynnego – głównie bakterie, które odżywiają się zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach. Jest to proces zachodzący naturalnie w przyrodzie w stawach, rzekach, jeziorach. Na oczyszczalni ścieków jest on bardziej zintensyfikowany.

Nadmiar bakterii oczyszczających ścieki tzw. osad nadmierny jest usuwany do WKF-ów (wydzielonych komór fermentacyjnych ) i OBF-ów (otwartych basenów fermentacyjnych) skąd kierowany jest na stację odwodnienia osadu w celu usunięcia wody. Odwodniony osad ściekowy używany jest do produkcji humusu.

Przepustowość oczyszczalni wynosi 35.000 m3/d ,  a średni poziom usunięcia zanieczyszczeń 95%.

Oczyszczalnia znajduje się pod ścisła kontrolą Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Przeprowadzane  kontrole potwierdzają prawidłowy poziom oczyszczenia  ścieków zgodny z pozwoleniem wodno-prawnym.

Autor tekstu: Jarosław Banasik z MPWiK w Będzinie.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress