Policjant kieruje ruchem, wiesz jak się zachować?

2016-08-08

Każdego dnia jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, jako piesi, kierowcy czy rowerzyści. Jak pokazuje praktyka wielu z nas nie wie jak zachować się w sytuacjach gdy ruchem kieruje mundurowy. Przypominamy więc jak prawidłowo reagować na takie sygnały.

Fot: KMP w Dąbrowie Górniczej

Warto pamiętać, że zgodnie z hierarchią ważności, to właśnie sygnały wydawane przez stróżów prawa są na skrzyżowaniu najważniejsze. Widok mundurowego, kierującego ruchem to obecnie rzadkość, dlatego warto przypomnieć sobie podstawowe zasady, o których powinni pamiętać zarówno kierowcy, jak i piesi.

Poza policjantem, polecenia lub sygnały na drodze może dawać:

 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;

 • funkcjonariusz Straży Granicznej;

 • inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;

 • umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;

 • strażnik gminny (miejski);

 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;

 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;

 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;

 • ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;

 • strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

 • członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;

 • pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Na uwagę zasługuje także fakt, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

-informuje dąbrowska policja.

Jak więc zachować się, gdy na skrzyżowanie wchodzi policjant ? Co oznaczają wydawane przez niego polecenia ? Zachęcamy do przejrzenia galerii zdjęć instruktażowych przygotowanych przez funkcjonariuszy.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress