Program „Erasmus+” w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie

2016-09-16

Projekt, którego realizację rozpoczęto 1 czerwca 2015 roku, a zakończenie planowane jest na 31 maja 2017 roku nosi tytuł: „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”.

Jest to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach akcji Erasmus+, KA 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Ten projekt został bardzo wysoko oceniony – 95 punkty na 100 możliwych. Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie od lat uczestniczy w projektach międzynarodowej współpracy szkół. Nauczyciele kształcą się również za granicą w kursach indywidualnych. Obecny projekt pozwoli im na poszerzenie znajomości języków obcych, ułatwi posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, poszerzy świadomość kulturową, pogłębi kompetencje interpersonalne i obywatelskie, wyćwiczy umiejętność uczenia się i nauczania zwłaszcza wychowawców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Do projektu zaproszono integracyjną szkołę fińską z Kuusankoski. Nauczyciele pragną skorzystać z fińskich doświadczeń i rozwiązań poprzez obserwacje sposobu organizacji szkoły oraz wyposażenia i dostosowania sal edukacyjnych do różnego typu niepełnosprawności, poznanie planu lekcji oraz rodzajów zajęć dodatkowych i obowiązkowych dla uczniów. Drugim obszarem, wartym poprawy jest znajomość języków obcych wśród nauczycieli w stopniu komunikatywnym.

Drugą szkołą zaproszoną do współpracy jest szkoła lingwistyczna z Porto, w Portugalii, która kształci swoich uczniów w 3 językach: portugalskim, francuskim i angielskim. Placówka ta odnosi sukcesy w innowacyjnym nauczaniu języków nowożytnych. Ponadto wszyscy nauczyciele znają język angielski przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Udział w wizytach studyjnych w tej szkole umożliwi naszym nauczycielom poznanie innowacyjnych, a zarazem skutecznych metod nauczania przedmiotów lingwistycznych oraz zapoznanie się z kulturą, obyczajami i tradycjami Portugalii. Uczestnicy wyjazdów studyjnych poznają również system organizacyjny szkoły.

Na czas trwania projektu zaplanowano trzy wyjazdy szkoleniowe do Anglii dla nauczycieli różnych specjalności. Dzięki tym kursom członkowie programu będą mogli poznać nowe techniki i metody nauczania, udoskonalić język angielski, a także pogłębić wiedzę z dziedziny informatyki i pracy z dzieckiem wymagającym specjalnej troski. Zdobyte doświadczenia będą miały wpływ na efektywność pracy z dziećmi, a co za tym idzie, wyższy, lepszy poziom edukacji uczniów SP 11.

Pierwszym punktem działań w projekcie było wybranie w drodze konkursu szkolnego na logo, najlepszego projektu. Zwycięskie logo stało się znakiem firmowym, umieszczanym na wszystkich oficjalnych dokumentach, prezentacjach, wystawach itp. Uczestnictwo w kursie języka angielskiego na terenie szkoły było drugim działaniem projektowym. Grupa nauczycieli została skierowana przez dyrektora na kurs podstawowy i średniozaawansowany. Następnie odbyły się dwie wizyty studyjne do Finlandii – Kuusankoski i Portugalii – Porto, a także 2 wyjazdy szkoleniowe na kursy doskonalące do Anglii i Walii. W planie jest jeszcze druga wizyta studyjna do Finlandii i Portugalii oraz kurs komputerowy w Anglii.

Realizacja projektu zaowocuje podniesieniem wymiaru europejskiego szkoły, poszerzy świadomość interkulturową uczniów i pracowników, spowoduje wykorzystanie dobrych praktyk stosowanych w szkołach europejskich do unowocześnienia pracy i zarządzania placówką szkolną. Zdobyte doświadczenie oraz nowa wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane do uatrakcyjnienia procesu nauczania i uczenia się oraz korzystania ze światowych zasobów multimedialnych (bazy pomocy dydaktycznej do pracy z dziećmi). Nowe kontakty umożliwią prowadzenie projektów edukacyjnych w przyszłości. W rezultacie kadra nauczycielska będzie w większym zakresie wykorzystywała możliwości takich platform jak e-Twinning do współpracy europejskiej z nauczycielami innych krajów. Wszystkie wypracowane scenariusze, pomoce oraz materiały dydaktyczne będą służyły poprzez kolejne lata w placówce. Natomiast spotkania i imprezy upowszechniające projekt przyczynią się do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej o konieczności rozwoju szkół i innych placówek edukacyjnych w duchu europejskim.

Informację nadesłała Anita Palimąka z Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress