Zagłębiowskie kroki ku przyszłości

2016-10-25

PROJEKT „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości” realizowany w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania:11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2018r. przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Bezpośrednim Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie z siedzibą przy ul. Promyka 26 w Będzinie.

Projekt realizowany jest na rzecz Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie.

RODZAJE WSPARCIA:

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych:

„Kwalifikacje zawodowe technika mechanika pojazdów samochodowych”
„Kwalifikacje zawodowe technika elektronika”
„Kwalifikacje zawodowe technika budownictwa”
„Kwalifikacje zawodowe technika informatyka

Kursy kwalifikacyjne:

Kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141
Kurs budowy i diagnostyki układu CommonRail
Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs programowania sterowników PLC
Kurs eksploatacji i konserwacji elektronicznej aparatury medycznej
Kurs usuwania wyrobów zawierających azbest
Kurs dla montażystów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków
Kurs programowania
Kurs systemów informatyki medycznej

Staże zawodowe zorganizowane zostaną staże zawodowe dla 88 uczniów/c w wymiarze 150h.

Zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego

159 uczniów/uczennic odbędzie konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego w wymiarze 6 godzin indywidualnych konsultacji. Doradztwo zawodowe zostanie poszerzone o wizyty zawodopoznawcze – dla zawodów:

technik pojazdów samochodowych (45 osób) – Zakłady Opel w Gliwicach
dla techników budownictwa (45 osób) – fabryka MAPEI w Gliwicach.
dla zawodu technik elektronik (24 osoby) – Zakłady OSPEL S.A. w Pilicy.

Wartość projektu wynosi 1 085 858,52 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 922 979,74 zł, dofinansowanie z Budżetu Państwa – 108 585,85 zł, dofinansowanie ze środków Powiatu Będzińskiego – 54 292,93 zł

Informację nadesłało Biuro Informacji i Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress