Zmiany w czeladzkim Budżecie Obywatelskim

2016-10-20

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego w Czeladzi przyniesie zmiany. W magistracie podjęto decyzję o zlikwidowaniu obowiązujących dotychczas okręgów konsultacyjnych.

Wprowadzone zmiany mają za zadanie zwiększyć szanse na realizację kosztowniejszych zadań oraz integrację społeczności lokalnej.

Podczas tworzenia nowej uchwały, zwrócono szczególną uwagę na dostosowanie do potrzeb i możliwości czeladzian, zwłaszcza w procesie głosowania. W tym roku po raz pierwszy będzie można oddać głos nie wychodząc z domu. Miasto podjęło starania o stworzenie czytelnej i nowoczesnej platformy informacyjno-konsultacyjnej, która z czasem będzie się rozwijać. Dla mieszkańców, którym nowe technologie nie są tak bliskie, powstaną punkty do głosowania w Miejskiej Bibliotece Publicznej i czterech jej filiach.

- informuje czeladzki magistrat.

Uchwała umożliwia ponad to zgłaszanie i realizację wielu nowych zadań, niekoniecznie związanych z konkretną lokalizacją na terenie Miasta Czeladź.

Budżet Obywatelski opiera się na inicjatywie i aktywności obywatelskiej mieszkańców. To ważny element dialogu, umożliwiający społeczności lokalnej decydowanie o finansowaniu z budżetu miasta wskazanych i wybranych przez nich przedsięwzięć. Prace nad realizacją Budżetu Obywatelskiego muszą być nastawione na, możliwie najdalej idące, ułatwienia dla mieszkańców.

- wyjaśnia Urząd Miejski.

Zgodnie z uchwałą, ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania, należące do zadań własnych gminy, między innymi, w zakresie:

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, takich jak: budowa, rozbudowa lub remont dróg, chodników, elementów architektury, stanowiących własność Miasta Czeladź,
- działalności charytatywnej,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- edukacji, oświaty i wychowania,
- działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
- ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
- bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress