Pierwsi mieszkańcy gminy Psary już korzystają z gminnych eko – dotacji (wideo)

2017-01-12

W listopadzie i grudniu pierwsi mieszkańcy gminy Psary skorzystali z dofinansowania przyznawanego przez gminę dla działań proekologicznych.W gminie Psary w styczniu 2016 roku rozpoczęto realizację dwóch programów proekologicznych, które mają na celu zmniejszyć niską emisję, a co za tym idzie poprawić jakość powietrza, którym oddychamy.

Jeśli chodzi o pierwszy program, w skrócie nazywany PONE, jest to program polegający na przekazywaniu dofinansowań na docieplenia, czyli na wymianę okien, docieplenia ścian, docieplenia dachów lub stropodachów. Program jest współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz równocześnie ze środków budżetu Gminy Psary.

- wyjaśnia Aleksandra Bensel, kierownik Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych z UG Psary.

Aby przystąpić do programu właściciel domu musiał zobligować się że  zrezygnuje z kotła węglowego na rzecz ogrzewania domu paliwem gazowym lub biomasą, lub paliwem ekologicznym.

Ten program będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, czyli są to środki unijne, ale równocześnie współfinansujemy go ze środków budżetu gminy.

- tłumaczy Aleksandra Bensel.

Po przeprowadzonym naborze wniosków na dotację do ocieplenia ścian, dachów, stropodachów lub wymianę okien do pierwszego etapu zakwalifikowało się łącznie 51 osób. Jedną z osób, która skorzystała z dotacji był Pan Zygfryd Grabis.

Jesteśmy już w zasadzie na takim etapie prac kończących, czyli okna mamy wymienione, jeśli chodzi o stropodach i dach również prace są zakończone, a wydaje się, że w pierwszym kwartale 2017 wykonany docieplenie zewnętrzne. Te dotacje w moim przypadku są rzędu około 38 tys. zł.

-mówi Zygfryd Grabis, mieszkaniec Gminy Psary.

Realizacja  „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary” przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego  w tym rejonie. Aktualnie na terenie gminy odbywają się odbiory przedmiotowych prac, które zostały zawarte w umowie trójstronnej.

Dziś dokonaliśmy odbioru okien i ocieplenia stropodachu. Jeżeli chodzi o odbiory, to tyle ile jest inwestycji, a mamy 123 inwestycje w 51 budynkach to tyle dokonamy odbiorów, w tym roku mamy odbiorów w sumie 4, reszta odbiorów zostanie zrealizowana do końca sierpnia 2017 roku.

- komentuje Łukasz Bystrzanowski, operator programu, EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Łącznie ogólna kwota dotacji w ramach I etapu dla wszystkich gospodarstw domowych wyniesie prawie 1 600 000,00 zł, z czego docelowo połowę tych środków będzie stanowiła dotacja ze środków Gminy Psary, a drugą część środków Gmina pozyskuje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dodatkowo gmina posiada wstępną gwarancję przyznania unijnej dotacji na wymianę kotłowni w budynkach prywatnych w wysokości 1 800 000,00 zł.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress