Przeżyjmy to jeszcze raz – finał 23. MFKIP w Będzinie (wideo)

2017-01-23

15 stycznia Będzin po raz kolejny stał się stolicą kolęd i pastorałek. Podczas koncertu galowego mogliśmy wysłuchać najlepszych wykonawców tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.


Źródło: MFKiP w Będzinie

G R A N D PR I X festiwalu oraz nagrodę w wysokości 5.000 zł ufundowana przez Związek Miast Polskich zdobył Zespół wokalno-instrumentalnego „SIWY DYM CZARNE CHMURY” z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

Protokół 23. MFKiP

Jury w składzie:

  • Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Rachubiński – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
  • Członkowie: prof. dr hab. Wiesław Delimat – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ks. dr hab. Paweł Sobierajski – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Kategoria: Soliści – Dzieci

Wyróżnienia:

Trzy wyróżnienia:

– Solistka ALEKSANDRA PŁÓCIENNIK ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Zawierciu

– Solistka OLIWIA TOMCZYK z Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży

– Solistka PAULINA CHOLEWA z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie

3. Dwa trzecie miejsca:

– Solistka NATALIA OCHMAŃSKA z Kłobucka – nagroda 500 zł ufundowana przez Posłankę na Sejm RP Panią Ewę Malik i nagroda tablet ufundowana przez Firmę PROFES Mariusz Dyduch z Będzina,

– Solistka JULIA KOWALSKA ze Stowarzyszenia SIMARE „Edukacja przez Sztukę” w Piotrkowie Trybunalskim – nagroda 500 zł ufundowana przez wolontariusza i przyjaciela Festiwalu i nagroda tablet ufundowana przez Firmę PROFES Mariusz Dyduch z Będzina.

2. Dwa drugie miejsca:

– Solistka JULIA FIJAŁKOWSKA z Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach – nagroda 800 zł ufundowana przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu Będzińskiego i nagroda mini wieża SONY ufundowana przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Pana Zbigniewa Podrazę,

– Solistka ANTONINA KRASZEWSKA z Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie – nagroda 1.000 zł ufundowana przez prezesa Fabryki Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie Pana Józefa Pilcha

1. Dwa pierwsze miejsca:

– Solista SZYMON SOBCZAK ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Górowie – nagroda 1.500 zł ufundowana przez proboszcza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi Księdza Kanonika Józefa Handerka i nagroda boombox MANTA ufundowana przez Wójta Gminy Psary Pana Tomasza Sadłonia,

– Solista MIKOŁAJ DYKA z Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach – nagroda długopis z faksymile ufundowana przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę i nagroda 2.000 zł ufundowana przez Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pana Piotra Dudę za najlepsze wykonanie polskiej kolędy tradycyjnej „HEJ, W DZIEŃ NARODZENIA”

Kategoria: Soliści – Młodzież

3. Solistka SYLWIA MARUT z Młodzieżowego Domu Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu – nagroda 500 zł ufundowana przez Międzyzakładową Organizację Związkową (MOZ) NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej i nagroda karta podarunkowa o wartości 500 zł od Towarzystwa Przyjaciół Będzina wraz z Klubem Radnych Towarzystwa Przyjaciół Będzina

2. Nie przyznano

1. Nie przyznano

Kategoria: Soliści – Dorośli

Wyróżnienie

Solista MAREK STĘPIEŃ z Gminnego Ośrodka Kultury w Zagnańsku za pielęgnowanie starodawnych polskich kolęd

3. Nie przyznano

2. Solistka MAGDALENA SIKORA z Lędzin – nagroda 750 zł ufundowana przez Posłów na Sejm RP Pana Waldemara Andzel i Pana Roberta Warwasa oraz Senatora RP Pana Arkadiusza Grabowskiego, nagroda 250 zł ufundowana przez Prezesa Banku Spółdzielczego w Będzinie Pana Ryszarda Olszewskiego i nagroda 500 zł ufundowana przez TAURON S.A. w Katowicach

1. Nie przyznano

Nagroda Specjalna 2.000 zł dla Artura Wypicha za najlepszy akompaniament ufundowana przez Prezydenta Miasta Będzina Pana Łukasza Komoniewskiego

Kategoria: duety i tercety

Dwa wyróżnienia:

– Duet ALICJA KUBIK i AGATA KRASZCZYŃSKA z Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

– Duet „kropkaPL” z Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

3. Trio wokalne z Zespołu Szkół w Gromniku – nagroda 650 zł ufundowana przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dr. Adama Bilika przy parafii pw. Świętej Trójcy w Będzinie i Księdza Grzegorza Maciejewskiego oraz nagroda 350 zł ufundowana przez Zarząd Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych w Będzinie,

2. Nie przyznano

1. Nie przyznano

Kategoria: dziecięce zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

3. Dwa trzecie miejsca:

– Zespół wokalny „SERDUSZKA” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach – nagroda 1.000 zł ufundowana przez Firmę DĄBROWSCY Sp. z o.o. z Zabrza,

– Zespół wokalny „DOMINO” z Młodzieżowego Domu Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie – nagroda 1.000 zł ufundowana przez proboszcza Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu Księdza Zygmunta Skipirzepę

2. Zespół wokalno-instrumentalny „MAŁE SKRZYPECZKI” z Akademii Młodych Talentów „Małe Skrzypeczki” w Kielcach – nagroda 1.500 zł ufundowana przez Wicestarostę Będzińskiego Pana Emila Bystrowskiego,

1. Zespół wokalny „ISKIERKI” z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu – nagroda 3.000 zł ufundowana przez Prezydenta Miasta Będzina Pana Łukasza Komoniewskiego i nagroda publiczności.

Kategoria: młodzieżowe zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

Wyróżnienie

Zespół wokalny „SWEET VOICES” z Poręby

3. Chór Reprezentacyjny I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu – nagroda 600 zł ufundowana przez Klub Radnych WSPÓLNIE DLA BĘDZINA Rady Miejskiej Będzina i nagroda 400 zł ufundowana przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MED-BUD w Będzinie,

2. Zespół wokalny „KONTRAPUNKT” z Pałacu Młodzieży w Gdańsku – nagroda 2.000 zł ufundowana przez Noel Joy Foundation z USA

1. Zespołu wokalno-instrumentalnego „SIWY DYM CZARNE CHMURY” z Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – nagroda 2.500 zł ufundowana przez prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa Pana Jarosława Wróbla.

Kategoria: mieszane zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

Wyróżnienie

Zespół wokalny „NEW HOPE GOSPEL CHOIR” z Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach

3. Dwa trzecie miejsca:

– Wojkowicki Zespół Bluesowy z Zakładu Karnego w Wojkowicach – nagroda 600 zł ufundowana przez Klub Radnych Komitetu Rozwoju Zagłębia Rady Powiatu Będzińskiego i nagroda 400 zł ufundowana przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach

– Zespół wokalny „SINGERS” z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach – nagroda 1.000 zł ufundowana przez Pana Łukasza Komoniewskiego,

2. Zespół wokalno-instrumentalny „GAUDEAMUS” z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnowskich Górach-Bobrownikach – nagroda 1.000 zł ufundowana przez Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie Pana Rafała Pietrzyka i nagroda 500 zł ufundowana przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach

1. Dwa pierwsze miejsca:

– Zespół wokalny „WSZYSTKO W PORZĄDKU” z Domu Polskiego w Borysowie na Białorusi – nagroda 2.000 zł ufundowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Sosnowieckiej dr. Grzegorza Kaszaka i nagroda 500 zł ufundowana przez prezesa Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA Pana Stefana Gajdę,

– Kwartet wokalny „FUNDAMENT” z parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie – nagroda 2.000 zł ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i nagroda 500 zł ufundowana przez Firmę IMAC Sp. z o.o. z Częstochowy.

Kategoria: Schole

3. Nie przyznano

2. Nie przyznano

1. Schola dziecięco-młodzieżowa z Moszczenicy – nagroda 2.500 zł ufundowana przez Starostę Będzińskiego Pana Arkadiusza Watołę.

Kategoria: Chóry mieszane

Wyróżnienie

Kameralny Chór Prowincjonalny z Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu

3. Nie przyznano

2. Chór Mieszany „EDUCATUS” z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – nagroda 2.000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę

1. Nie przyznano

Kategoria: chóry jednorodne

Wyróżnienie

Chór i Zespół Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

3. Trzy trzecie miejsca:

– Miejski Chór Dziewczęcy „LOGOS” z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu – nagroda 1.000 zł ufundowana przez Pana Łukasza Komoniewskiego

– Chór „KAMERTON” działający przy Szkole Podstawowej w Haczowie – nagroda 1.000 zł ufundowana przez Noel Joy Foundation z USA

– Młodzieżowy Chór Miejski „CANTICUM NOVUN” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim – nagroda 1.000 zł ufundowana przez Elektrociepłownię BĘDZIN S.A.

2. Nie przyznano

1. Nie przyznano

Kategoria: Zespoły Regionalne i Folklorystyczne

3. Dwa trzecie miejsca:

– Zespół folklorystyczny „KIYRPECKI” z Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku – nagroda 1.000 zł ufundowana przez Noel Joy Foundation z USA

– Zespół regionalny „LUBICHOWSKIE KOCIEWIAKI” z Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie – nagroda 1.000 zł ufundowana przez proboszcza Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu Księdza Zygmunta Skipirzepę

2. Dwa drugie miejsca:

– Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „ANDRYCHÓW” z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie – nagroda rzeczowa o wartości 2.000 zł ufundowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego,

– Zespół Pieśni i Tańca „SORBIN” z Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie – nagroda 2.000 zł ufundowana przez Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę

1. Nie przyznano

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress