Dofinansowanie do likwidacji azbestu w 2017 roku

2017-02-23

Właściciele nieruchomości na terenie miasta Będzina, którzy posiadają na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych wyroby zawierające azbest oraz planują usunąć wyroby niebezpieczne w roku 2017, proszeni są o składanie wniosków, w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Powyższe spowodowane jest możliwością pozyskania przez Miasto Będzin środków na finansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Dotacja ze strony Funduszu może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, do których można zaliczyć koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, koszty transportu odpadu niebezpiecznego oraz koszty unieszkodliwienia.

Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego dokonują naboru wniosków od beneficjentów końcowych, tj. od osób fizycznych, kościołów i związków wyznaniowych oraz wspólnot ujętych w gminnym programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Miasto Będzin zamierza przygotować zbiorczy wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć w zakresie usuwania azbestu z terenu miasta, na podstawie złożonych do dnia 10 kwietnia 2017 r. wniosków.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można pobrać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, pokój 127 lub ze strony internetowej: www.bedzin.pl.

Ponadto informujemy, iż w trybie ciągłym trwa nabór wniosków o udzielanie dofinansowania ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z nieruchomości położonych na terenie miasta Będzina, na zasadach dotąd obowiązujących, tj. na podstawie:

  • Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina.
  • Uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina.

Źródło: UM w Będzinie

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress