Jak reforma zmieni dąbrowskie szkoły?

2017-02-10

Polskie samorządy do końca marca muszą podjąć wiążące uchwały w sprawie reorganizacji szkół w swoim mieście. Rada Dąbrowy Górniczej zadecydowała już jak reforma oświaty wpłynie na kształt placówek w mieście.

Do największych zmian dotyczących dąbrowskich placówek oświatowych należy propozycja połączenia czterech gimnazjów ze szkołami podstawowymi i zmiana obwodów dwóch szkół podstawowych.

Wariant, który po dokładnej analizie dotychczasowej sieci szkół oraz konsultacjach z rodzicami, przedstawiliśmy radnym, w naszej ocenie jest wariantem najbardziej optymalnym. Uwzględnia on przede wszystkim dobro uczniów i stworzenie im optymalnych warunków edukacji przy wykorzystaniu istniejących budynków oświatowych i infrastruktury oświatowej.

– mówiła zaraz po sesji Iwona Krupa, zastępca prezydenta miasta, która odpowiedzialna jest za oświatę.

Jakie dokładnie zmieni się sieć dąbrowskich szkół? W pierwszej kolejności korekcie ulegną obwody 2 spośród 23 szkół podstawowych funkcjonujących dzisiaj na terenie Dąbrowy Górniczej oraz w 4 szkołach podstawowych zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w dwóch budynkach.

Na największą rewolucję muszą przygotować się rodzice oraz uczniowie z dzielnicy Ząbkowice. Tam poza włączeniem Gimnazjum nr 9 do Szkoły Podstawowej nr 31 nastąpi konieczność weryfikacji granic obwodów zarówno Szkoły Podstawowej nr 31 jak i Szkoły Podstawowej nr 21.

W dotychczasowym budynku SP31 będą funkcjonowały klasy I-IV i tak jak do tej pory 3 oddziały przedszkolne, a w dotychczasowym budynku Gimnazjum nr 9, poza wygaszanymi klasami gimnazjum, klasy V-VIII. 

-wyjaśnia magistrat.

Ponadto do szkół podstawowych zostaną włączone Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 10.

Do Szkoły Podstawowej nr 8 funkcjonującej dzisiaj w budynku przy ul. Krasińskiego proponuje się włączenie Gimnazjum nr 4 znajdujące się przy ul. Wyspiańskiego. W budynku dotychczasowego gimnazjum, poza klasami gimnazjalnymi uczyliby się uczniowie klas V-VIII, a w dotychczasowym budynku SP8 uczniowie klas I-IV. Do Szkoły Podstawowej nr 10 zlokalizowanej przy ul. Górników Redenu zostałoby włączone Gimnazjum nr 1 znajdujące się przy ul. Królowej Jadwigi. W budynku gimnazjum funkcjonowałyby klasy gimnazjalne oraz klasy V-VIII lub VI-VIII, natomiast w budynku SP10 klasy I-IV lub I-V. Do Szkoły Podstawowej nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnej nr 4 mieszczącym się przy ul. Ofiar Katynia zostałoby włączone Gimnazjum nr 10 mające siedzibę przy ul. Obrońców Pokoju. W tym jedynym przypadku w budynku gimnazjum będą funkcjonowały tylko klasy gimnazjalne aż do ich wygaszenia, a kształcenie w klasach I-VIII odbywać się będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 17.

- przekazuje urząd.

Zespoły szkół, w których funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum, 1 września 2017 roku z mocy prawa staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

Dotyczy to Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Konopnickiej (Szkoła Podstawowa nr 16), Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Piłsudskiego (Szkoła Podstawowa nr 13), Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Morcinka (Szkoła Podstawowa nr 29) i Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Jaworowej (Szkoła Podstawowa nr 30). Natomiast Szkoła Podstawowa nr 34 działająca w Zespole Szkół nr 4 na Łęknicach stanie się ośmioletnią szkołą podstawową do której zostanie włączone Gimnazjum nr 8. Ze względu na to, że w zespole tym działa również przedszkole od 1 września tego roku będzie on funkcjonował jako Zespół Szkolno-Przedszkolny.

-wyjaśnia magistrat.

W przypadku zespołów szkół, w których dotychczas funkcjonowały licea i gimnazja sytuacja będzie nieco odmienna.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (III Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 6) z mocy ustawy staje się z dniem 1 września 2019 roku czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Oznacza to, że klasy gimnazjum będą prowadzone w budynku przy ul. Prusa 3 aż do wygaszenia. W trochę innej sytuacji jest Zespół Szkół Sportowych. Gimnazjum z oddziałami sportowymi będzie funkcjonowało w strukturze zespołu, aż do ukończenia edukacji przez ostatnie roczniki. Od 1 wrześnie 2019, trzyletnie liceum sportowe stanie się czteroletnim liceum sportowym i do Zespołu Szkół Sportowych proponuje się włączenie ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami sportowymi.

-komentuje magistrat.

Reorganizując palcówki oświatowe miasto musiało wziąć pod uwagę wiele różnych czynników.

Przygotowując projekt sieci szkół zgodnie z wymogami nowego prawa oświatowego, staraliśmy się tak zmodyfikować granice obwodów szkolnych, aby uniknąć prowadzenia zajęć w systemie zmianowym. Jednak po konsultacjach z rodzicami, zdecydowaliśmy się zachować niemal wszystkie dotychczasowe obwody bez zmian.

– mówi wiceprezydent.

Pozostawienie dotychczasowych obwodów dotyczyło głównie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka.

Zgodnie z pierwotną propozycją obwód SP12 zostałby pomniejszony na rzecz Szkoły Podstawowej nr 13 znajdującej się na Osiedlu Manhattan oraz Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Piłsudskiego na Osiedlu Cedlera. Jednak podczas konsultacji, rodzice zdecydowali, że wolą aby ich dzieci uczyły się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 nawet jeśli wiązało się to będzie z prowadzeniem zajęć w systemie w 2 lub nawet 3 zmianowym. 

-informuje UM w Dąbrowie Górniczej.

Za przyjęciem zaproponowanego kształtu sieci szkół opowiedziała się zdecydowana większość radnych. Teraz uchwała dotycząca projektu nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów zostanie niezwłocznie przekazana do Kuratora Oświaty, który w ciągu 21 dni musi wydać opinie dotyczącą zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań oraz możliwości realizacji obowiązku szkolnego i nauki. Dopiero po uzyskaniu opinii kuratora, Rada Miejska będzie mogła podjąć uchwałę ostatecznie zatwierdzającą nową sieć szkół.

Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy naprawdę bardzo intensywnie, uwzględniając wszelkie okoliczności i sugestie, zwłaszcza rodziców. Dlatego liczymy, że zaproponowany przez nas i zaakceptowany przez radę projekt dąbrowskiej sieci szkól uzyska pozytywną opinię Kuratora Oświaty.

– podsumowuje wiceprezydent Iwona Krupa.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress