Rozpoczeły konsultacje dotyczące dzielnicy Śródmieście w Będzinie

2017-02-02

Urząd Miejski w Będzinie zachęca do wyrażania swojej opinii na temat rozwoju przestrzeni Śródmieścia. W mieście ruszyły właśnie konsultacje i to za ich pośrednictwem można zgłaszać swoje propozycje.

Rozpoczęcie konsultacji jest efektem decyzji jaką Rada Miejska podjęła dnia 27 kwietnia 2016 r.. Wówczas radni przystąpili do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

Obszar objęty granicami projektu planu miejscowego zajmuje powierzchnię około 160 ha. W związku z istotnym znaczeniem tej centralnej przestrzeni miejskiej dla mieszkańców oraz rozwoju naszego miasta, proces prac nad dokumentem planu wspierać będą działania konsultacyjne skierowane do wszystkich będzinian zainteresowanych tematem.

-wyjaśnia będziński magistrat.

Pierwszy etap konsultacji społecznych potrwa do września 2017 r. i obejmie następujące formy:

  • zbieranie uwag, propozycji i pomysłów do powstającego dokumentu w oparciu o ankietę elektroniczną, która udostępniona zostanie na platformie do konsultacji online (www.konsultacje.bedzin.eu) w pierwszym kwartale 2017 r.;
  • działalność punktu konsultacyjnego, który na przełomie maja i czerwca br. uruchomiony zostanie w centrum Będzina – w punkcie będzie możliwość zapoznania się z wstępnymi założeniami dla powstającego dokumentu i makietą terenu oraz wyrażenia opinii, obaw i propozycji rozwiązań istotnych dla dzielnicy Śródmieście;
  • otwarte warsztatowe spotkanie konsultacyjne oparte o pracę z trójwymiarową makietą terenu, którego celem będzie identyfikacja potrzeb i problemów obszaru Śródmieścia;
  • indywidualne wywiady pogłębione pozwalające poznać opinie kluczowych podmiotów instytucjonalnych (takich jak przedsiębiorcy i organizacje posiadające nieruchomości na terenie Śródmieścia) dotyczące planowanych lub pożądanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym tego terenu.

Urząd zapowiada, że o wszystkich szczegółowych terminach związanych z powyższym procesem będzie informować ze stosownym wyprzedzeniem, równocześnie zachęcając do uczestnictwa w działaniach konsultacyjnych.

Szczegółowych informacji na temat powstającego planu i możliwości zabrania głosu w miejskiej debacie dotyczącej terenu Śródmieścia udzielają: pracownicy Referatu Strategii i Rozwoju, tel. 32 267 91 37, 32 267 91 15, e-mail rozwoj@um.bedzin.pl

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress