W Czeladzi inwentaryzują azbest

2017-03-01

To już ostatnie dni, tylko do 10 marca w Czeladzi prowadzona jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, dlatego burmistrz miasta przypomina o przystąpieniu do opracowywania „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Czeladź”.

Prowadzona w Czeladzi inwentaryzacja wyrobów azbestowych obejmuje przegląd całego miasta i polega na ustaleniu lokalizacji wszystkich obiektów zawierających azbest, np. pokryć dachowych obiektów budowlanych wykonanych z płyt azbestowo – cementowych falistych i płaskich (popularny „eternit”).

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi Zakład Analiz Środowiskowych Eko – Precyzja z Ustronia. Osoby wykonujące prace będą posiadały imienne upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie Czeladzi, z numerem dowodu osobistego, podpisane przez Z‑cę Burmistrza Miasta Czeladź – Elżbietę Dmitruk.

- informuje UM w Czeladzi.

Od zakończenia inwentaryzacji pozostał ponad tydzień, większa cześć prac została już przeprowadzona przypominamy jednak, że wciąż istnieje możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.eko-precyzja.eu/azbest co pozwoli na wykonanie rzetelnej inwentaryzacji.

Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

- przekazuje UM w Czeladzi.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress