W Będzinie zbadają dzieciom słuch

2017-04-26

Na terenie Będzina zostaną przeprowadzone badania przesiewowe słuchu dla uczniów szkół podstawowych.  Programem będą objęci uczniowie klas I, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę w formie pisemnej na przeprowadzenie badań.

Badania przeprowadzane będą na terenie będzińskich szkół podstawowych i obejmować będą:

  • otoskopowanie uszu,
  • badanie słuchu audiometrem (audiometria tinalna).

Jeśli podczas badania u dziecka zostanie stwierdzony niedosłuch zostanie ono skierowane na dodatkowe badania przeprowadzone w kabinie ciszy na terenie Będzina (audiometria tonalna, powietrzna, kostna i słowna) oraz tympanometrię. Po zakończonych badaniach rodzice otrzymają informację o wynikach, a w przypadku wykrycia zaburzeń informacje na temat dalszego postępowania.

Realizatorem badań będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AUDIO-MED” Centrum Obsługi Źle Słyszących z siedzibą w Będzinie przy ulicy Piłsudskiego 24, wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert.

- informuje UM w Będzinie.

Wczesne wykrycie wady słuchu u dzieci może mnie niebagatelny wpływ na ich właściwy rozwój. Dodatkowo szybka diagnoza zapobiega ich pogłębianiu się, a jednocześnie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie.

Wczesne rozpoznawanie wad i zaburzeń słuchu zapobiega ich pogłębianiu się, a jednocześnie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie. Przesiewowe badania słuchu w klasach I szkół podstawowych mają duże znaczenie dla przyszłości dzieci. Jak pokazują badania kliniczne, wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans edukacyjnych.

- wyjaśnia magistrat.

Nie zastanawiaj się i już dziś zdecyduj się na badanie słuchu swojej pociechy.

 

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress