Absolutorium dla Zbigniewa Podrazy

2017-05-25

Stosunkiem głosów: 15 „za”, 6 „przeciw” radni Dąbrowy Górniczej udzielili prezydentowi miasta, Zbigniewowi Podrazie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. 

Pozytywnej oceny wykonania budżetu radni dokonali na ostatniej środowej sesji Rady Miasta.

Dochody miasta w 2016r. wyniosły 697 922 739 zł, przychody 59 075 469 zł, wydatki ukształtowały się na poziomie 676 126 755 zł, a rozchody 23 473 993 zł. 6,1 % dochodów, czyli ponad 42 mln zł, stanowiły środki unijne. W przeliczeniu na mieszkańca daje to 361,3 zł. 35% wydatków przeznaczono na oświatę, edukację i wychowanie. 14.7 % na pomoc społeczną, a po ok.12% na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, a także transport i łączność. Wydatki majątkowe w 2016r. sięgnęły 89,9 mln zł.

przekazuje magistrat.

W trakcie sesji prezydent Zbigniew Podraza wymienił w swoim sprawozdaniu kluczowe inwestycje ubiegłego roku. Znalazły się w nich:

- Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa: Etap I, Etap 2, Etap 3 – ponad 16 mln zł

- Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy – ponad 4,2 mln zł

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED – Etap I i Etap II – przeszło 4,1 mln zł

- Termomodernizacje placówek oświatowych: SP 20 – prawie 7,3 mln zł; Zespół Szkół Sportowych – 12 mln zł; pawilon D w Zespole Szkół nr 2 – 7,6 mln zł.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress