Nowe horyzonty – szansa dla bezrobotnych

2017-05-19

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny przygotował propozycję dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Sosnowca, którzy chcą otworzyć własną firmę.

Podstawowymi formami wsparcia przewidzianymi w ramach projektu „Nowe horyzonty” będą: dotacja na rozpoczęcie działalności, roczne wsparcie na pokrycie kosztów stałych prowadzenia firmy, a także bezpłatne szkolenia i doradztwo .

Ideą projektu jest wparcie samozatrudnienia. Ma to być program umożliwiający aktywizację zawodową i przybliżenie do rynku pracy 28 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych po 30 roku życia (min. 16m), osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osób po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, kobiet) z obszaru Sosnowca.

Projekt będzie realizowany w terminie 01.05.2017-31.12.2018.

W ramach projektu zakłada się realizację procesu rekrutacji i identyfikację potrzeb UP na tym etapie przez doradcę zawodowego, wsparcia merytorycznego przed założeniem działalności (szkolenia, doradztwo), a także przyznanie i wypłatę dotacji w formie:

- wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (25 088,94 zł na osobę) – dotacja na otwarcie firmy ,

- wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego (2 000,00 zł miesięcznie na osobę przez okres 12 miesięcy) – dotacja na pokrycie kosztów stałych funkcjonowania firmy przez pierwszy rok jej prowadzenia .

- wyjaśnia sosnowiecki magistrat.

Osoby rozpoczynające działalność w ramach projektu mogą zatem uzyskać wsparcie w wysokości blisko 50 tysięcy złotych. W ramach wsparcia pomostowego założono też doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu oraz pomoc opiekuna.

Projekt „Nowe horyzonty” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny. Wartość projektu wynosi 1 902 165,98 zł.

- tłumaczy magistrat.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress