Nowa kanalizacja i niższe ceny dla mieszkańców Maczek

2017-07-10

W Maczkach i części Ostrów Górniczych powstanie sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowo. Umowa opiewająca na 20 milinów złotych  pomiędzy Sosnowieckimi Wodociągami, Gminą, a wykonawcą została podpisana w piątek 7 lipca.

Sieć w rejonie Maczek jest jedną z najstarszych sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie Gminy Sosnowiec. Została wybudowana w XIX wieku na etapie budowy Dworca Kolejowego na trasie kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Na rurach widnieją jeszcze napisy wykonane cyrylicą, nie ma co ukrywać, że stan tej sieci jest bardzo zły. Do tego obecny sposób odprowadzania ścieków jest archaiczny, zamiast na oczyszczalnie ścieków trafiają do zbiorników, które są opróżniane przy pomocy wozów asenizacyjnych.

– wyjaśnia Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A.

Inwestycja związana z budową nowej sieci została podzielona na dwa etapy, pierwszą część umowy na kwotę 15,5 mln zł podpisują Sosnowieckie Wodociągi, pozostałą Gmina.

Miasto odpowiada za sieć deszczową oraz częściowo za odtworzenia dróg. Zależy nam, by tam gdzie Sosnowieckie Wodociągi w drodze ułożą sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz odtworzą asfalt, pozostała część jezdni była też wyremontowana. Tak będzie w przypadku ponad kilometrowego odcinka ulicy Maczkowskiej, pomiędzy ulicami Wileńską a Kolonią Wągródka, którą wspólnie wyremontujemy. Wszystkie prace powinny zakończyć się jesienią przyszłego roku.

– wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wykonawcą całego kontraktu jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic (lider) oraz Hydroinstalmet z Zabrza.

W sumie powstanie ok. 11 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa oraz blisko 8 km sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, Wodociągi. Dopełnieniem będzie budowa 2 km kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna.

- przekazuje miasto.

Nowa kanalizacja przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców objętych inwestycją terenów.

Nowa sieć kanalizacyjna oznacza dla mieszkańców Maczek także spadek cen. W tej chwili za metr sześcienny wywożonych ścieków płacą co najmniej 20 złotych. Po podłączeniu do kanalizacji ceny spadną poniżej 6 złotych.

– dodaje prezydent Chęciński.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – Etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Infrastruktura i Środowisko.

W tej chwili trwa procedura oceny wniosku. W maju została zakończona ocena formalna i merytoryczna I stopnia. Na tym etapie NFOŚiGW przygotowuje listę rankingową projektów. W przypadku uzyskania statusu projektu jako projekt „podstawowy” , zostanie on przekazany do oceny merytorycznej II stopnia, a w przypadku oceny pozytywnej zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania. Wszystko powinno być jasne w III kwartale 2017 roku.

– mówi Tomasz Martynowicz z Jednostki Realizującej Projekt.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress