Ekodotacje w gminie Psary (wideo)

2017-09-20

W gminie Psary trwają termomodernizacje budynków mieszkalnych, które są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz budżetu gminy Psary. To jeden z 4 programów dotacji dla mieszkańców na modernizację ich nieruchomości. Gmina pomaga finansowo także w wymianie kotłowni węglowych, usuwaniu azbestu oraz montażu instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Realizowane przez mieszkańców działania, które ograniczą niską emisję wpisują się w prowadzony przez samorząd gminy Psary Program Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2015-2025. Trwające obecnie w budynkach mieszkalnych prace polegają na dociepleniu ścian budynków, stropów i dachów oraz wymianie stolarki okiennej. W ramach programu PONE tylko w 2017 r. gmina Psary dofinansuje modernizację 51 budynków, a termomodernizacja następnych planowana jest na rok 2018 i kolejne lata. Maksymalna wartość dotacji na jeden budynek w tym programie wynosi 40 000 zł.

Wartość wypłacanych mieszkańcom dotacji w latach 2017 – 2019 sięgnie blisko 3,5 mln zł.

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji to nie jedyne wsparcie dla mieszkańców. Wiele osób skorzysta też z programu „Przeciwdziałania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Psary”. Dzięki niemu mieszkańcy gminy Psary mogą wymienić kotły węglowe na gazowe lub biomasę oraz dodatkowo uzyskać dofinansowanie na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych. Maksymalna wartość dotacji na mieszkańca w tym projekcie wynosi 55 250 zł, a łącznie w latach 2017- 2019 gmina wyda na ten cel ponad 2,2 mln zł z czego 85% stanowi unijna dotacja.

W gminie Psary zakończył się także nabór do projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Jeśli gmina uzyska unijną dotację to mieszkańcy będą mogli zamontować instalacje odnawialnych źródeł energii, takie jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła. Maksymalna wartość dotacji na mieszkańca w tym projekcie wynosi  61 750 zł, a szacunkowa wartość całego programu to 1,1 mln zł.

Następnym przedsięwzięciem realizowanym przez samorząd jest program, dotyczący „Usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest”, w ramach którego mieszkańcy gminy Psary mogą ubiegać się o dofinansowanie wynoszące do 27 tys zł. Program zakłada demontaż, wywóz i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wraz z odtworzeniem pokryć dachowych. Wartość całego programu to 1 050 000 zł z czego 1 mln ma stanowić unijna dotacja.

Teoretycznie, jeśli właściciel danego budynku miał możliwość i zdecydował się skorzystać ze wszystkich 4 programów dofinansowania na modernizację budynków mieszkalnych, to maksymalnie mógłby uzyskać 122 500 zł.

Gmina planuje także kompleksową modernizację energetyczną należących do niej budynków: remizy w Strzyżowicach i w Górze Siewierskiej, budynek byłej szkoły w Goląszy Górnej oraz budynek szkoły podstawowej w Strzyżowicach. Łączna wartość prac termomodernizacyjnych w tych 4 obiektach to 6,2 mln zł, z czego 3,1 mln zł ma stanowić dotacja unijna. Z kolei na dziewięciu gminnych obiektach zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Modernizacje rozwiążą problem, jakim jest niski poziom efektywności energetycznej oraz wysoka emisyjność i energochłonność budynków.

Warto dodać, że na ul. Irysów w Psarach oraz na Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej, wybudowane będzie neutralne dla środowiska oświetlenie hybrydowe, które będzie dofinansowane ze środków unijnych. Lampy hybrydowego oświetlenia ulicznego zasilane są jedynie z turbiny wiatrowej i ogniwa fotowoltaicznego w jakie są wyposażone. Wartość projektu to 1,8 mln zł, a przyznana gminie unijna dotacja to 1 255 667 zł.

Łącznie na programy dla mieszkańców, czyli dofinansowania do termomodernizacji budynków, wymianę kotłów, usuwanie azbestu oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, samorząd gminy Psary przeznaczy 7,8 mln zł. Natomiast termorenowacja 4 obiektów gminnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na 9 budynkach użyteczności publicznej oraz budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w najbliższych 3 latach, kosztować będą gminę prawie 8 mln zł.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress