Zmiany w układzie zbiorowym pracy w ArcelorMittal Poland

2017-09-27

Dzięki staraniom NSZZ Solidarność zmianie ulegnie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ArcelorMittal Poland. Nowe zasady są korzystniejsze w przypadku przyznawania dodatku mistrzowskiego oraz możliwość otrzymania premii za szkolenie nowo zatrudnionych pracowników.

Zmiany w układzie zbiorowym zostały uzgodnione 8 września przez przedstawicieli pracodawców oraz działających w AMP związkowców. Jeszcze w tym miesiącu dokument ma zostać podpisany przez wszystkie organizacje związkowe i zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zdaniem Lecha Majchrzaka, wiceprzewodniczącego Solidarności w AMP jedna z najistotniejszych zmian dotyczy kryteriów przyznawania dodatku pracownikom pełniącym funkcję mistrza.Wysoko9śc tego dodatku będzie wahać się od 300 do 1000 złotych, kwota wypłacona mistrzowi będzie uzależniona od liczby pracowników podległych mu pracowników oraz realizacji powierzonych mu zadań.

Te kwoty zostaną obniżone, jeżeli w ocenie przełożonego mistrz nie wykonał powierzonych mu zadań lub w niewystarczający sposób egzekwował przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP.

– mówi wiceprzewodniczący Solidarności w AMP.

Ustalenie zmian w naliczaniu dodatku mistrzowskiego to niewątpliwy sukces Solidarności, która od lat walczyła o to w AMP.  Jak czytamy na stronie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności:” W 2011 roku pracodawca jednostronnie wprowadził kryteria przyznawania dodatku mistrzowskiego, które w ocenie organizacji związkowych i PIP były nieobiektywne. Ustalając wysokość indywidualnego dodatku brano pod uwagę m.in. liczbę wypadków przy pracy i absencję chorobową.”

To doprowadziło to do przypadków ukrywania wypadków przy pracy. Zdarzało się też, że pracownicy przychodzili do pracy, pomimo tego że byli chorzy i mieli zwolnienia od lekarza. Walczyliśmy z tą patologiczną sytuacją przez 6 lat.

– dodaje Lech Majchrzak.

Wprowadzone zmiany będą dotyczyć również podwyżki dodatku dla brygadzistów z 200 do 250 złotych oraz utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego.

Osoby, które przekazują swoją wiedzę nowo zatrudnionym pracownikom lub wdrażają ich do pracy, będą mogły otrzymać nagrodę z tego funduszu. Następuje zmiana pokoleniowa, wiele osób odchodzi z firmy, należy zmotywować ich, by chcieli dzielić się swoimi umiejętnościami z nowymi pracownikami. Opieka nad nowo zatrudnionymi pracownikami stanowi dodatkową odpowiedzialność i dodatkowe obowiązki.

– dodaje związkowiec.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress