Duże wsparcie dla bezrobotnych

2017-10-03

Jesteś zainteresowany założeniem działalności gospodarczej, chciałbyś zdobyć cenne doświadczenie na stażu lub podnieść swoje kwalifikacje podczas odpowiednich szkoleń? Jeśli jesteś bezrobotnym mieszkańcem Dąbrowy Górniczej to pomoże Ci w tym Powiatowy Urząd Pracy.

Dąbrowski PUP dysponuje bowiem jeszcze środkami na sfinansowanie w 2017 roku różnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. Oferta urzędu obejmuje m.in. staże, szkolenia, bony szkoleniowe i na zasiedlenie.

Staże

Jeśli chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe lub odbudować nawyk pacy – skorzystaj z płatnego stażu. Możesz we własnym zakresie poszukać pracodawcy, u którego chcesz zdobyć nowe umiejętności i z nim związać swoją karierę zawodową, albo wybrać ofertę stażu z naszej bazy. Twój wiek nie ma znaczenia. Staż trwa 6 miesięcy, ale jeśli wcześniej znajdziesz pracę lub zatrudni Cię organizator stażu – to podwójny sukces.

Ucząc się umiejętności pracowniczych i zdobywając doświadczenie zawodowe na stażu masz zapewnione stypendium w wysokości około 1 tys. zł. Oprócz tego możesz ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na staż i refundację kosztów opieki nad dziećmi.

Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów finansowych, a dodatkowo ma możliwość wykształcenia pracownika z umiejętnościami pożądanymi w jego firmie. Wystarczy, że złoży on Wniosek o zorganizowanie stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej i wskaże w nim Twoje imię i nazwisko.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-262-37-39, wew. 225, 226

Szkolenia i bony szkoleniowe

Gdy brakuje Ci konkretnych kwalifikacji – skorzystaj ze szkolenia, uzasadnij jego celowość i uprawdopodobnij podjęcie zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji, a zorganizujemy je dla Ciebie i sfinansujemy jego koszty w kwocie do 12 tys. zł.

Jeśli będziesz mieć problemy z uprawdopodobnieniem zatrudnienia, a chcesz zdobyć kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy – nic straconego – pomożemy znaleźć Ci odpowiedniego pracodawcę.

Dodatkowo jeśli nie masz 30 lat to szkolenie możemy zorganizować Ci w wybranym przez Ciebie ośrodku szkoleniowym w ramach tzw. bonu szkoleniowego o wartości nieco powyżej 4 tys. zł. W obu przypadkach za uczestnictwo w szkoleniu otrzymasz stypendium.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-262-37-39, wew. 206, 211.

Bony na zasiedlenie


Jeśli nie masz jeszcze 30 lat, chcesz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub prowadzić działalność gospodarczą i w związku z tym zmienić miejsce zamieszkania, możemy docenić Twoją mobilność geograficzną i przyznać Ci bon na zasiedlenie o wartości 8,4 tys. zł. Otrzymane środki możesz wydatkować na dowolny cel. Nie musisz ich zwracać pod warunkiem, że będziesz pozostawać w zatrudnieniu, wykonywać inną pracę zarobkową lub prowadzić działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy, osiągając z tego tytułu wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-262-37-39, wew. 206, 211.

Dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

Jeśli masz mniej niż 30 lat i chcesz otworzyć własną firmę, weź udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i staraj się o wsparcie finansowe na start dla swojej nowo powstającej firmy w wysokości około 24 tys. zł. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej dla 26 osób bezrobotnych do 30 roku życia, z ustalonym I lub II profilem pomocy, które się nie uczą i nie szkolą (tzw. młodzież NEET) prowadzony będzie w październiku 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-262-37-39, wew. 227, 228.

Podjęcie pracy u pracodawcy, któremu zrefundowano koszty zatrudnienia lub sfinansowano utworzenie stanowiska pracy


Jeśli masz pracodawcę, u którego chcesz pracować, przekonaj go, że to dobry wybór – również dlatego, że zrefundujemy mu część kosztów Twojego wynagrodzenia (wystarczy, że złoży wniosek w ramach prac interwencyjnych) lub sfinansujemy mu koszty utworzenia dla Ciebie stanowiska pracy (w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy). Ty zdobędziesz zatrudnienie, on około 25 tys. zł wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-262-37-39, wew. 212.

Źródło: UM w Dąbrowie Górniczej.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress