Nowy skład Sosnowieckiej Rady Pożytku Publicznego

2017-10-16

Zmienił się skład Sosnowieckiej Rady Pożytku Publicznego. 12-osobowe gremium będą tworzyć: 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych (wybierali się sami), 2 przedstawicieli Rady Miejskiej wskazani przez RM), 4 przedstawicieli UM (wskazani przez Prezydenta).

Nowy skład osobowy Sosnowieckiej Rady Pożytku Publicznego kształtuje się następująco:

 1. Marta Barcik – Stowarzyszenie „Aktywni Rodzice”.
 2. Bogusław Blicharski  – Fundacja „Złote Serce”,
 3. Magdalena Domańska – Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu,
 4. Iwona Kabala – Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami ” Nadzieja na Dom”,
 5. Roksana Rogala – Stowarzyszenie Twórców Sztuki „Passionis”,
 6. Anna Tutaj -  Fundacja „Nieinni”,
 7. Jan Bosak – przedstawiciel Rady Miejskiej,
 8. Tomasz Niedziela – przedstawiciel Rady Miejskiej,
 9. Paulina Adamus – przedstawiciel Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 10. Olga Klank - przedstawiciel Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 11. Sabina Stanek – przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej,
 12. Wojciech Skiba – przedstawiciel Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Zgodnie z Ustawą do zadań Rady Gminnej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress