Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

2017-11-30

Co roku  Women’s Global Leadership Institute  organizuje międzynarodową Kampanie 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Jest ona  poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

W tym roku hasło kampanii brzmi: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”.

Kampania trwa między 25.11.2017 a 10.12.2017. Daty te nie są wybrane przypadkowo. 25 listopada to  Międzynarodowy Dzień  Przeciw Przemocy Wobec Kobiet zaś 10 grudnia jest  Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.  W ten sposób symbolicznie zaznaczono  związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka, aby podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest równocześnie pogwałceniem praw człowieka.

 Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet, ponieważ jak wynika ze statystyk to one najczęściej stają się jej ofiarami.

 Jak wynika z danych statystycznych, co trzecia Polka przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy. W Polsce w 2016 roku na 91789 osób, dotkniętych przemocą w rodzinie, kobiety stanowiły aż 72,91% – tj,.66.930 tys.W  porównaniu  z rokiem 2015   gdzie zanotowano 69.376 przypadków, zauważalna jest tendencja spadkowa. Województwo śląskie należy do województw, w których zanotowano najmniej przypadków osób, do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą.

Pocieszająca jest sytuacja, że coraz więcej osób ( głównie kobiet) decyduje się przerwać milczenie i zgłasza doświadczaną przemoc.

W Sosnowcu ( źródło: dane  zespołu Interdyscyplinarnego w Sosnowcu), w roku 2016:

- 700 kobiet doświadczających przemocy zostało objętych pomocą, w tym 81 niepełnosprawnych oraz 75 w wieku starszym.

- 24 kobiety zostały umieszczone w placówce całodobowej pomagającej ofiarom przemocy

- z  różnego rodzaju  poradnictwa  ( dla osób doświadczających przemocy skorzystało 730 kobiet

W roku 2015:

- Pomocą objęto 673  kobiety w tym 56 niepełnosprawnych oraz 80 w wieku starszym.

- 22 kobiety zostały umieszczone w placówce całodobowej pomagającej ofiarom przemocy

- z  różnego rodzaju  poradnictwa dla ofiar przemocy   skorzystało 178 kobiet

W ramach Kampanii 16 dni Przeciw Przemocy Stowarzyszenie Aktywne Kobiety we współpracy z Komendą Wojewódzką  Policji w Katowicach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej w Sosnowcu, przygotowało dla mieszkanek i mieszkańców Sosnowca następujące wydarzenia:

  • 01.12.2017 – godz.14.00 – 16.00 – kampania ulotkowa na Placu Stulecia w Sosnowcu
  • 04.12.2017 – godz.17.00 – 18.30 – warsztaty psychologiczne w zakresie
  • bezpieczeństwa kobiety w życiu codziennym w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.3 Maja 11
  • 04.12.2017 – godz.16.00-17.00 – prelekcja na temat Niebieskiej Karty i działań
  • Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sosnowcu
  • 07.12.2017 – godz. 12.00-14.00 – bezpłatne porady prawne dla osób chcących
  • przeciwdziałać przemocy, będących świadkiem przemocy lub doświadczających przemocy
  • 08.12.2017 – godz. 14.00-16.00 – happening “Darmowe przytulanie”- Plac Stulecia w Sosnowcu.

Weź udział. Nie zwlekaj!!!

Przemoc to przestępstwo!! Nie zgadzaj się na nią!!

Nie toleruj przemocy wobec innych!!!

Informację nadesłało Stowarzyszenie Aktywne Kobiety.

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress