Dąbrowscy radni przyjęli budżet na 2018 rok

2017-12-14

Dąbrowscy rajcy przyjęli w środę budżet miasta na 2018 rok. Po stronie dochodów zapisano 712 388 678,83 zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 772 533 748,39 zł. Przychody mają wnieść 84 000 000,00 zł, a rozchody 23 854 930,44 zł.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje Rady Miejskiej. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 18 radny, 6 osób było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Najważniejszymi źródłami dochodów są podatki i opłaty lokalne – 224 081 987,11 zł, wpływy z podatków PIT i CIT- 167 600 000,00 zł, a także subwencje – 133 747 785,00 zł. Największe wydatki związane są z funkcjonowaniem oświaty, remontami oraz utrzymaniem szkół i przedszkoli – 213.933.642,35 zł, z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 140.789.768,95zł, administracją publiczną – 107.078.172,42, a także transportem – 86.141.018,07zł.

- wyjaśnia UM w Dąbrowie Górniczej.

Przykładowe przedsięwzięcia do realizacji w 2018 r. i w kolejnych latach to:

- Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

- Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

- Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

- Termomodernizacja placówek oświatowych i budynku MBP

- Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III

- Budowa przejścia pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice

Autor: Martyna

FacebookTwitterWykopGoogle+

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress